...

Haaltert Infoavond over inbraakpreventie

haaltert binHaaltert nodigt inwoners uit op infoavond over inbraakpreventie

Op 6 mei organiseert het gemeentebestuur van Haaltert in samenwerking met de lokale politie in centrum ‘De Kouter’ een infoavond over inbraakpreventie en buurtinformatienetwerken. Ook de uitbreiding van BIN ‘De Kouter’ wordt aan de inwoners voorgesteld.

Burgemeester Veerle Baeyens nodigt alle inwoners van Haaltert uit om op 6 mei om 19.30 uur in centrum ‘De Kouter’ te komen luisteren naar de gerichte adviezen van de politie: “Naar aanleiding van de recente golf van inbraken willen we in onze gemeente de aandacht voor preventie vergroten. Onze politiediensten zullen de mensen zoveel mogelijk bruikbare tips en aandachtspunten meegeven om hun eigen woning én hun buurt beter te beveiligen. En dat kan soms al heel eenvoudig door een aantal gewoonten te veranderen.”

In een eerste deel zullen de politiemensen de aanwezigen wijzen op een aantal goede gewoonten in de dagdagelijkse omgang met hun eigendom. Deze volstaan soms al om het risico op inbraak gevoelig te verminderen. Je krijgt niet alleen pertinente en bruikbare tips om je woning beter te beveiligen maar ook voorbeelden van mechanisch beveiligingsmateriaal en (budgetvriendelijke) elektronische beveiligingssystemen

In een tweede luik verneem je alles over de buurtinformatienetwerken. Kort samengevat is dat een netwerk van inwoners of zelfstandigen die de politie informeren als er zich onverwachte of verontrustende situaties voordoen in hun straat of omgeving waardoor ze zich niet veilig voelen. De politie houdt het BIN via zijn coördinator op de hoogte van de interventies en acties die worden ondernomen na een dergelijke melding.

Tenslotte stelt de coördinator van BIN ‘De Kouter’ (Middelkouter/Melkkouter/Fonteinstraat) die avond ook de uitbreiding van deze BIN voor en kunnen de bewoners van de nieuwe straten aansluiten. BIN ‘De Kouter’ zal dan in de toekomst ook de Baljuwsweg,Donkerstraat, Droeskouter, Mussenzele, Eiland, Houtmarkt en Diepeweg omvatten.

Haaltert telt ondertussen 4 BIN’s en 1 BINZ (BIN voor zelfstandigen). De coördinatoren van deze netwerken zullen aanwezig zijn om verdere afspraken te maken om de werking van elke BIN alsnog te verbeteren of gewoon om van gedachten te wisselen. Inwoners of zelfstandigen die zich willen aansluiten bij een bestaande BIN of die willen meehelpen in de coördinatie ervan kunnen die avond ook bij hen terecht.

Wil je weten hoe ook jij je buurt mee veilig kunt houden?
Kom dan zeker op woensdag 6 mei om 19.30 uur naar Centrum ‘De Kouter’.
Iedereen is van harte welkom.