Zusters Ursulinen overhandigen domein aan nieuwe Stichting

AkteondertekeningZusters Ursulinen overhandigen domein aan nieuwe Stichting

Ondertekening oprichting Stichting Ursulinen O.-L.-V.-Waver

Op 24 april 2015 ondertekenden de zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver de oprichting van de nieuwe Stichting Ursulinen OLV-Waver. Deze Stichting van Openbaar Nut (SON) neemt voortaan de verantwoordelijkheid over het domein aan de Bosstraat 9 in OLV-Waver op zich en waakt over de eenheid ervan.

Vanaf 1841 groeide het Ursulineninstituut uit tot een baken in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Bijna 175 jaar na de oprichting besloten de zusters Ursulinen, met de inbreng van expertise vanuit Kempens Landschap, het Ursulineninstituut over te dragen aan een Stichting van Openbaar Nut (SON). De Stichting zal het domein als koepelorganisatie beheren en zorgt ervoor dat de traditie van de Ursulinen gerespecteerd wordt.

Eenheid in een sterk partnerschap

Covoorzitter en gedeputeerde Inga Verhaert: “De nieuwe Stichting versterkt de eenheid van het domein en behartigt de gezamenlijke belangen van de verschillende partners die er wonen en werken. Zo zal de SON mee haar licht laten schijnen over gemeenschappelijke thema’s zoals mobiliteit, overkoepelende beheerplannen of brandveiligheid.” Daarentegen zal de Stichting zich niet inlaten met de afzonderlijke werking van de partners, en geeft ze hen de verantwoordelijkheid over hun respectievelijke delen van het domein.

Hierbij kan het Ursulineninstituut uitgaan van sterke partners. Inga Verhaert vult aan: “Een belangrijke partner is natuurlijk het Sint-Ursula-Instituut, een levendige school die al sinds haar ontstaan leren in een aangename omgeving hoog in het vaandel voert. Daarnaast biedt het domein ook onderdak aan de cryptezaal als cultuurhuis van de gemeente, aan de congregatie van de zusters Ursulinen zelf, alsook aan tientallen senioren die huize St-Angela bewonen. Velen kennen het domein vooral door hun bezoek aan de prachtige art nouveau wintertuin en het alom aanwezige rijke erfgoed waar de vzw wintertuin zich over ontfermt. De dynamiek van elk van deze partners moeten we behouden want dit is de beste garantie voor een duurzaam behoud en groei van het domein, met de SON als slot op de deur en garantie op het behoud van de eenheid.”

Inbreng expertise Kempens Landschap

Samen met de zusters Ursulinen en de verschillende betrokken partners op de site, werkte vzw Kempens Landschap als advies verlenende instantie mee aan het uitstippelen van een nieuwe toekomst voor het volledige Ursulineninstituut. Dit traject startte in 2009. Covoorzitter en gedeputeerde Peter Bellens: “Onze vereniging zorgt naast de veiligstelling van landschappen door middel van aankoop ook via de inbreng van expertise voor een betere toekomst. Het Ursulineninstituut is een indrukwekkend geheel van circa 10 hectare dat het landelijke dorpsbeeld van torekenswaver in belangrijke mate mee bepaalt. Aspecten als cultuur, natuur, vroeger ook landbouw, toerisme, onderwijs, devotie, ouderenzorg en zo vele andere komen hier samen en maken integraal deel uit van de complexiteit van het domein en dus ook van onze opdracht.”

Vzw Kempens Landschap nam de handschoen op om de zusters Ursulinen bij te staan in hun zoektocht naar een toekomst voor het ganse domein. In 2011 werd hiervoor een eerste masterplan opgesteld. In de loop der jaren werd dit plan aangepast en verfijnd. Peter Bellens licht verder toe: “Dankzij het Europese project Heritage Recycled (HERE) dat tussen 2011 en 2014 liep, konden we deze uitdaging aangaan. De oprichting van de SON is een belangrijk ijkpunt voor het Ursulineninstituut, maar zeker niet het eindpunt van onze opdracht en samenwerking. Samen met de betrokken partners kijken we alvast de volgende 175 jaar met veel enthousiasme tegemoet.”