30 jaar Breugheldal één woord, uitbreiding

De uitbreiding van Breugheldal was al lang aangekondigd maar afgelopen vrijdag 24 april was het eindelijk zover. De lang verwachte opening van de nieuwe serviceflats alsook het 30 jarig bestaan van Breugheldal bestaande uit het zorgcentrum, de serviceflats, ouderen woningen, sociale woningen centrum voor dagverblijf werd gevierd.

De academische zitting werd geopend door de huidige OCMW secretaris Piet vervondel, daarna werd het welkomstwoord uitgesproken door OCMW voorszitter en schepen Lies vereecke die meteen ook de gastspreker Prof. Geerst Van Hootegem voorstelde die het had over “Uitdagingen van morgen voor openbare woonzorgvorzieningen. Een thema dat door iedereen met aandacht werd gevolgd, en waar na de uitéénzetting vragen konden gesteld worden aan de professor.
Image00002
Dan was het tijd om gedenkplaat te onthullen, dit gebeurde door burgemeester Willy segers samen met Lies Vereecke voorzitter OCMW en schepen. Na de onthulling volgde nog een foto met aanwezige OCMW raadsleden, zoals o.a Anneleen Van de Winckel, Danny Siroit, Jasper De Jonge ook aanwezig Henk van Genachten maar niet op de foto. Image00003 We zagen ook nog een aantal ex-OCMW raadsleden zoals Bernadette Van Coillie (nu schepen), Paul van den Bosch, Nick Massagé, Jef Walraevens e.a.

Nu het officiële het officiële gedeelte achter de rug was werd het tijd voor de genodigden om een korte rondleiding te krijgen. De mensen werden opgesplitst in 6 groepen vergezeld van een gids (personeel van breugheldal). zo werd ons de nieuwe demententuin voorgesteld waar vooral de nadruk ligt op kijken, voelen en ruiken. Ook werd er voor gezorgd dat er geen enkele giftige plant in de tuin te vinden is. Deze tuin is ook volledig afgesloten zodat de mensen niet kunnen ontsnappen.

Ook het dagcentrum werd bezocht, om daarna een blik te werpen op de nieuwe seviceflats die de naam “Pededal) meekregen. Deze laatste worden verhuurd voor 33€ per dag en zijn 60 vierkante meter groot. De prijs van Gas, water en elektriciteit zijn hier niet inbegrepen. Ook de prijs voor de parking 15,48€ bovengronds of 30,95€ per maand ondergronds zijn supplementair te betalen.
Image00004
Na de rondleiding werd iedereen nog uitgenodigd op de receptie in de inkomhal van bruegheldal. Daar konden we nog een praatje slaan met o.a de vroegere directeurJan Vandekerckhove die nu een vzw leidt in de buurt van de Marollen, schepen Diane Van hove, ex-voorzitter Georges De Vliegher, gemeenteraadsleden Jan Margot, Jan Erckelbout, Gino Roesems en nog vele anderen.

De eerste steen van het seniorencentrum Breugheldal werd gelegd op 9 Mei 1981 door toenmalig staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap Rika Steyaert. Op 9 Mei nam de eerste flatbewoner haar intrek en op 10 Januari 1984 sliep de eerste rusthuisbewoner in haar nieuwe kamer.In 1995 werd het toenmalige rusthuis van 65 bedden uitgebreid met een nieuwe eenheid 25 personen met dementie vinden er een aangepast woon-enleefomgeving.

Breugheldal telt nu 111 serviceflats. Er zijn 4 flatgebouwen die allen in verbinding staan met met het centrale gebouw. Ook het woonzorgcentrum breidde uit in totaal zijn er nu 98 bedden en drie kamers voor tijdelijk verblijf. Vermelden we tenslotte nog dat er bijna 50 vrijwilligers zorgen voor een meerwaarde aan het woon- en zorggebeuren in Breugheldal. We wensen iedereen die van ver of nabij iets te maken heeft met Breugheldal een gelukkige verjaardag.
Image00006