St-Job en Faluintjes recht op een zorgvoorziening

sdenp4Minister Vandeurzen maakt in het Vlaamse budget geen geld vrij voor de broodnodige subsidiëring van een nieuwe woonzorgcentrum St-Job, noch voor een nieuw woonzorgcentrum Faluintjes in Baardegem. SD&P reageert met onbegrip en vraagt actie van Stad en Ocmw Aalst.

Het woonzorgcentrum St–Job opende haar deuren in 1965, intussen 50 jaar geleden. Een halve eeuw reeds doet het gebouw aldus dienst in de ouderenzorg. Toch is de ouderenzorg van 1965 niet meer de ouderenzorg van vandaag. Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat de Vlaamse regering geen oren heeft naar de vaststelling dat in dit verouderde WZC amper 20 kamers op de 170 over een toilet beschikken en dat de bewoners zich anno 2015 nog met toiletstoelen moeten behelpen. SD&P is verbijsterd over het uitblijven van een Vlaamse toelage om dergelijke Middeleeuwse toestanden te stoppen.

Ook de inwoners van de Faluintjes hebben recht op een zorgvoorziening in de eigen regio.

De Vlaamse regering blaast warm en koud gelijk. Het zorgstrategisch plan van het OCMW, waarin een adequate aanpak van de vergrijzing wordt geformuleerd door de exploitatie van vier woonzorgcentra met een totaal van 420 moderne woonzorgbedden tegen betaalbare prijzen, werd door de Vlaamse regering goedgekeurd in 2010-2011. Op het moment dat het sluitstuk van het plan, de bouw van twee kleinere moderne woonzorgcentra ter vervanging van de oude gigant Sint Job met zijn 175 bedden, moet geconcretiseerd worden door toekenning van de toelagen, trekt de Vlaamse regering jammerlijk haar staart in….

Voor SD&P moeten de woonzorgcentra Sint Job en Baardegem zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Het is belangrijk dat het lokaal bestuur haar 420 woonzorgbedden onverminderd kan blijven exploiteren binnen de Aalsterse gemeenschap. Alleen zo kan er “marktregulerend” en “prijsbeheersend” worden opgetreden binnen de Aalsterse woonzorgsector waar privé-initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten, en waarbinnen dagprijzen worden gevraagd die niet alleen voor de lage pensioenen, maar zelfs voor mensen met een gemiddeld pensioen onbetaalbaar blijken.

SD&P vraagt daarom dat OCMW en Stad onverwijld onderzoeken of er via diverse kanalen financiële ruimte kan worden vrijgemaakt om het OCMW-woonzorgprogramma onverminderd verder te zetten. In gelijk welke constructie staat SD&P er op dat het beheer van de 420 bedden in Aalsterse openbare handen blijft. Voor de SD&P is de juridische structuur waarin dit alles zijn plaats moet vinden, minder van belang en moet er constructief en met een open geest onderzocht worden hoe dit snel te realiseren. Een kwalitatief, betaalbare woonzorgvoorziening, snel realiseerbaar, is het recht van iedere Aalstenaar.
Voor SD&P,

Marc Cottyn, Voorzitter Dylan Casaer, Schepen van Welzijn

Daisy Van Gheit, OCMW-raadslid Anja De Bundel, OCMW-raadslid