IKEA-wet is dood, leve het Vlaams winkeldecreet

winkelstratenUNIZO: IKEA-wet is dood, leve het Vlaams winkeldecreet

Vandaag beslist de Vlaamse regering over het Vlaams winkeldecreet. Dat decreet vervangt de zogenaamde IKEA-wet uit 2005. Volgens UNIZO heeft die IKEA-wet gefaald. “De leegstand is sinds 2008 met maar liefst 70 procent toegenomen. Vandaag staat ruim 900.000 vierkante meter winkeloppervlakte leeg. En als er extra winkels zijn bijgekomen, is dat vooral buiten de stadskernen. Onze stadskernen lopen leeg. Als dat de bedoeling van de IKEA-wet was, dan is ze in haar opzet geslaagd. Maar dat was ongetwijfeld niet het geval”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie kijkt dan ook uit naar de komst van het Vlaams winkeldecreet. Vooral het feit dat het decreet voorziet dat winkelgebieden zullen vastgelegd worden en de focus legt op kernversterkend beleid, stemt tot tevredenheid. UNIZO hoopt op een snelle goedkeuring en invoering van het decreet.

Gemeenten en provincies zullen zelf kunnen vastleggen welk soort winkels ze in welke zone willen. Ze kunnen automoom beslissen of er shoppingcentra of baanwinkels kunnen komen of niet en ze kunnen de gemeente of stad opdelen in winkelarme of winkelrijke gebieden. Voor winkelgebieden die de gemeentegrens overschrijden moet volgens Unizo de provincie of het Vlaams Gewest winkelgebieden kunnen vastleggen. Verder legt het decreet het accent op duurzame mobiliteit, het bevorderen van de leefbaarheid van de kernen en het vermijden van verdere verlinting of steenwegen vol baanwinkels. Daarnaast wordt de aparte socio-economische vergunning samen met de stedebouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Dat betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor ondernemers bij de opstart of de uitbreiding van winkels.