Duurzame toekomst voor Vorst Nationaal

De nv Antwerps Sportpaleis, uitbater van o.a. het Sportpaleis, de Lotto Arena in Antwerpen en de Ethias Arena in Hasselt, is sinds 1 oktober 2013 ook de zaalexploitant van Vorst Nationaal.

Jan Van Esbroeck (Gedelegeerd bestuurder Sportpaleis), Paul Plak (Bestuurder Agora), Coralie Berael (Operationeel directeur Vorst Nationaal) en Dries Sel (CEO Vorst Nationaal 2009-2013 en er sedert overname door Sportpaleis strategisch consultant) lichtten anderhalf jaar na de overname en veel studieresultaten en ervaringen rijker, de visie op de nabije en verdere toekomst van deze iconische zaal toe.
Image00011
Deze visie werd geconcretiseerd aan de hand van een plan van aanpak om te komen tot een infrastructuur die duurzaam en harmonieus in haar omgeving is geïntegreerd en die Brusselaars, Walen, Vlamingen en internationale bezoekers op een comfortabele manier wil verwelkomen om er schitterende concerten en shows te beleven.

Eerst en vooral gelooft het Sportpaleis zeer sterk in Vorst Nationaal op lange termijn: het is een legendarische zaal waar artiesten graag optreden en terugkeren en ook het publiek graag naar toe blijft komen. Bovendien bekleedt ze als middelgrote zaal een unieke plaats in Brussel waar er nood is aan een zaal met een capaciteit van 2.500+ plaatsen en dus perfect complementair is aan de andere aanwezige zalen. Het Sportpaleis wil Vorst Nationaal verder uitbouwen door te diversifiëren, zowel in capaciteit door actief in te spelen op deze kleinere configuraties 2.000 – 5.000 personen, als door andere genres aan te bieden zoals sport (bv. basketfinale op 6 april jl.) en familieshows.
Image00024
Het afgelopen anderhalf jaar vonden een reeks investeringen plaats ter verbetering van safety & security, o.a. de creatie van extra uitgangen en vluchtwegen, de aanleg van een centrale trap naar de parterre en een nieuwe – visuele en sterk intuïtieve – signalisatie. Voor het comfort werden een aantal chill-out zones en bars (met CO2-vriendelijke installaties) op elke verdieping gecreëerd. Verder werd en wordt meer en meer de genummerde verkoop gestimuleerd wat een positief effect heeft op het verminderen van mogelijke overlast.

Samen met de andere Brusselse zalen wordt gewerkt aan een regelgeving op het vlak van geluidsoverlast, doch Vorst Nationaal past nu reeds de in Vlaanderen vigerende wettelijke norm van 102dB toe. In de veronderstelling dat ook de diverse betrokken overheden akkoord gaan met het duurzaam uitbouwen van Vorst Nationaal op lange termijn (15+ jaar), staan er ook voor de toekomst nog een reeks investeringen op de agenda met het oog op het verbeteren van het comfort van het publiek, o.a. de vervanging van de stoelen, het compartimenteren van de tribunes en de vernieuwing van het sanitair.

Daarnaast worden verwarming en verluchting aangepakt evenals een spaarzame verlichtingsinstallatie.Op het vlak van lokale integratie in de gemeente Vorst werden een reeks initiatieven genomen zoals een intensieve samenwerking met een reeks lokale verenigingen, het OCMW, Bruxelles Formation, Resto du Coeur, enz. Verder bestaat er de openheid om op regelmatige basis te overleggen met de buurt opdat de noden en bezorgdheden goed gecapteerd worden en in de mate van het mogelijke geremedieerd.

Last but not least werd een ambitieus en concreet mobiliteitsplan voorgesteld dat gestoeld werd op het STOP-principe. De insteek voor dit plan is drieërlei: ten eerste de aanzetten die plaatsvonden voor de overname (Event Pass, ontradingsparkings zoals Parking Audi en Stalle, enz.); ten tweede de zeer succesvolle ervaringen van het Sportpaleis in Antwerpen waar men erin geslaagd is om bijna de helft van het publiek te overtuigen om niet met de auto tot aan de zaal te rijden; ten derde de inzichten van Brussels mobiliteitsbureau Agora dat zich sterk maakt dat het nieuwe plan tot aanvaardbare hinder zal leiden.

Dit actieplan bestaat uit een hele reeks maatregelen gaande van permanente sensibilisering, over de aanleg van een fietsenstalling, een nieuwe policy voor autocars en het promoten van een duidelijk zichtbare kiss & ride-zone, het aanbrengen van “fun”trajecten van de P&R tot aan de zaal tot en met het met elkaar in contact brengen van concertbezoekers die in elkaars buurt wonen.

Dit plan dient logischerwijze in samenwerking met de gemeente Vorst en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan wie ook gevraagd wordt een aantal flankerende maatregelen te nemen, voor de volgende jaren gepland en uitgevoerd worden. Sedert de overname door het Sportpaleis stegen de zachte vervoersmodi op anderhalf jaar met 10,2 % van 9,1% naar 19,3%. Indien het plan 2016-2020 volledig wordt uitgevoerd zou het aandeel hiervan stijgen tot 46,9% of een verbetering met nogmaals 27,6%.

Het vertrouwen in de zaal tout court en het mobiliteitsplan in het bijzonder noopt uitbater Sportpaleis tot de garantie dat het de maximale capaciteit wil koppelen aan het succes van deze maatregelen die objectief door onafhankelijke experts zullen kunnen worden getoetst. Met andere woorden: haalt het Sportpaleis de mobiliteitsobjectieven niet, dan zal de toegelaten maximale capaciteit van Vorst Nationaal worden ingeperkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor het Sportpaleis een kritische succesfactor en sedert kort dus ook van toepassing op de nieuwe Brusselse locatie waar men vanaf nu dus ook kan stellen: “Vorst Nationaal maakt waar wat het belooft en belooft wat het kan waarmaken”.
binnenzicht Vorst-Nationaal