Zone 30 gaat definitief van start in Gent

autovakantie

autovakantieZone 30 gaat definitief van start in Gent

Vanaf woensdag 22 april 2015 wordt het volledige gebied binnen de R 40 één grote zone 30 (met uitzondering van de assen Nieuwe Wandeling – Blaisantvest, Gustaaf Callierlaan – F. Rooseveltlaan en de Zuiderparklaan – die wegen blijven zone 50).

Het uitbreiden van de zone 30 is goed voor iedereen in de binnenstad. Trager verkeer is immers een belangrijke stap naar een nog aangenamere, veiligere, schonere, gezondere en meer kindvriendelijke stad. De Stad Gent lanceerde in samenwerking met de Gentse politie een grote sensibiliseringscampagne onder de noemer ‘Gent daagt uit’.

Vanaf woensdag 22 april 2015 wordt het gebied binnen de R40 zone 30 (met uitzondering van de assen Nieuwe Wandeling – Blaisantvest, Zuiderparklaan en F. Rooseveltlaan – G. Callierlaan. Op deze assen blijft de snelheidslimiet 50 km/u).

De Gentse Politie draagt zijn steentje bij en zal werken met twee fasen : in een eerste fase zal sensibiliserend opgetreden worden, gevolgd door een tweede fase van handhaving. Tijdens de maand mei 2015 zullen bemande camera’s opgesteld worden verspreid over de binnenstad. Automobilisten die te hard rijden zullen onderschept worden en gewezen worden op de overtreding die ze begaan hebben zonder hiervoor beboet te worden. Vanaf juni 2015 zal verbaliserend opgetreden worden en zullen de overtreders een proces-verbaal ontvangen. De boetes gekoppeld aan snelheidsovertredingen in een zone 30 bedragen 50 euro voor de eerste 10km/u te snel maar kunnen snel oplopen want per bijkomende km/u te snel komt er 10 euro boete bovenop.

Er loopt ook een bewustwordingscampagne onder de noemer ‘Gent daagt uit’. Die campagne roept de Gentenaars op zich achter de zone 30 te scharen. Dat kunnen ze tonen door affiches voor het raam te hangen of door een uitdaging aan te gaan . Meer info daarover staat op de website www.gentdaagtuit.be