Energiefactuur als bijkomende belastingbrief

electrEnergiefactuur als bijkomende belastingbrief

Sinds 1 januari zijn de distributienetbeheerders onderworpen aan vennootschapsbelasting. Voorheen waren zij vrijgesteld. Samen met hun klanten vernemen de leveranciers via de pers dat de netbeheerders van plan zijn deze energiefactuur via de distributienettarieven door te rekenen, met hogere facturen voor de klant als gevolg.

Hogere facturen zijn niet langer houdbaar voor de klant

Opnieuw verhoogde distributienettarieven in Vlaanderen buiten de wil van de leveranciers om.
De verhoogde distributienettarieven per 1 januari 2015 zijn voor de meeste huishoudelijke klanten nog niet verteerd en een stijging dringt zich op van ongeveer 30 EUR. Bijkomend ligt in Vlaanderen ook nog een te financieren historische energieschuld van 1,7 miljard euro op tafel. Om nog niet te spreken over een mogelijke bijkomende verhogingen naar aanleiding van de ‘tax shift’ naar energie.

Hogere facturen ook niet langer houdbaar voor de energie leveranciers

Vandaag nemen de leveranciers de rol op van tussenpersoon voor de facturatie en de inning van de netkosten (inclusief openbaredienstverplichtingen, taksen en heffingen) en dragen zij ook alle risico’s inzake wanbetaling en ook de aanverwante administratieve kosten. Elke factuurverhoging buiten de wil van de leverancier om creëert voor de leveranciers nieuwe financiële risico’s.

FEBEG wijst erop dat de totale elektriciteitsfactuur reeds bij de hoogste van Europa is, terwijl het aandeel van de energiecomponent verder blijft dalen (amper 35% van de totale factuur voor een huishoudelijke klant). Dit fenomeen dreigt de marktdynamiek kapot te maken gezien de concurrentie op een steeds beperkter aandeel van de factuur speelt.
Omwille van de steeds toenemende verplichtingen voor de leverancier is dit niet langer houdbaar.

FEBEG dringt aan op constructief overleg met overheden en netbeheerders om samen te streven naar een transparante en betaalbare energiefactuur.