Fairness tax loopt mank

geldFairness tax is juridische en economische miskleun

“De ‘fairness tax’ is een juridische en economische miskleun”, zegt N-VA-Kamerlid en fiscaliste Veerle Wouters. “De taks is te complex, te gemakkelijk te omzeilen, mogelijk in strijd met het EU-recht en een van de meest controversiële maatregelen die een meerderheid ooit heeft genomen. Men heeft tot het laatste moment aan de taks gesleuteld om een compromis te vinden.” De maatregel had nooit gestemd mogen worden.

Uit de laatste raming van de FOD Financiën blijkt dat de taks niet eens de helft opbrengt van de geschatte 215 miljoen euro. De regering voerde de maatregel in 2013 in. Er werd 5,15 procent belasting geheven op de dividenden die multinationals uitkeren. Bedoeling was ook de fiscaal onrechtvaardige behandeling van kmo’s en multinationals uit te vlakken. Van de 215 miljoen geschatte opbrengst zou 50 miljoen euro als lastenverlaging naar de kmo’s gaan.

“Goed bedoeld”, zegt Hendrik Vuye, N-VA-fractievoorzitter in de Kamer, “maar juridisch loopt de ‘fairness tax’ zo mank dat hij nooit gestemd had mogen worden. Het wetgevend stuk bevat 50 amendementen. In het buitenland krijg je het niet uitgelegd dat de Belgische dochter van een multinational een ‘fairness tax’ moet betalen wanneer de buitenlandse vennootschap een dividend uitkeert. Die bedrijven staan niet meteen te popelen om in België te investeren. En het kapitaal dat hier al was, gaat lopen.”

Terugbetalen met 7 procent intrest?
De belasting werd ook aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, waarbij ook Europeesrechtelijke argumenten werden ingeroepen. Daarom besloot het Grondwettelijk Hof op 28 januari 2015 de vragen door te schuiven naar het Europees Hof van Justitie, dat zich nu over de conformiteit van de ‘fairness tax’ met het EU-recht buigt.

Wouters is vooral bezorgd over de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Indien het Hof de taks nietig verklaart, kunnen de onterecht betaalde belastingen van de Belgische staat met terugwerkende kracht teruggevorderd worden. De schatkist betaalt daar dan een intrest van 7 procent op. “Twee jaar geleden waarschuwden wij al dat een mogelijke veroordeling door Europa ons zuur zou opbreken. Hopelijk kan de minister van Financiën Johan Van Overtveldt de schade beperken als het zover komt. Deze regering heeft al genoeg mogen opdraaien voor de erfenis van Di Rupo”, zegt Veerle Wouters.