Versoepel wetgeving deeltijds werk

UnizoUNIZO: Versoepel wetgeving deeltijds werk. Meer dan helft van de vrouwen werkt deeltijds

Deeltijds werk zit meer en meer in de lift. Vandaag werkt meer dan de helft van de vrouwen deeltijds. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt ook het deeltijds werk toe. Vanaf 56 jaar werkt nog maar de helft van de mannen en vrouwen voltijds. Deeltijds werk is ook sterk sectorafhankelijk. Zo telt de distributie en de gezondheidszorg verhoudingsgewijs veel deeltijds werkenden. Ruim de helft werkt er niet voltijds. Dat blijkt uit onderzoek van UNIZO in samenwerking met HR-dienstengroep ADMB. “Deeltijds werk maakt een belangrijk deel uit van onze arbeidsmarkt. Net daarom moet de wetgeving over deeltijds werk soepeler en eenvoudiger. De administratieve rompslomp moet kleiner”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt een modernisering van de regelgeving.

UNIZO denkt vooral aan een versoepeling van de formaliteiten. Vandaag is het een waar hindernissenparcours. Zo moet de deeltijdse arbeidsovereenkomst verschillende verplichte vermeldingen bevatten en moet er een exemplaar of afschrift worden bijgehouden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dus op elke plaats waar de werkgever de werknemers tewerkstelt. Is het werkrooster variabel, dan moeten de dagelijkse werkrooster in principe minstens 5 werkdagen vooraf worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Als iets niet in orde is en de inspectie komt langs, mag die er al snel van uitgaan dat een deeltijdse werknemer eigenlijk voltijds tewerk gesteld wordt, met alle financiële gevolgen van dien. UNIZO wil dit aanpassen. Kleine vergetelheden moeten niet gesanctioneerd worden als duidelijk is dat het echt om een deeltijdse tewerkstelling gaat.

Ook van het ouderwets aanplakken moeten we af. De ondernemersorganisatie vraagt ook om de bewijsstukken niet langer op verschillende plaatsen te moeten bewaren. “Als de inspectie langskomt, moet het volstaan om op eenvoudig verzoek de nodige bewijzen van de uurregeling voor te leggen”.