Terug naar Sandy Hook

sandy hookTerug naar Sandy Hook

Op vrijdag 14 december 2012 begint de 20-jarige Adam Lanza een wilde schietpartij in de basisschool van Sandy Hook, een wijk van Newtown in de Amerikaanse staat Connecticut. Twintig kinderen tussen de zes en zeven jaar, en zes van hun leerkrachten worden brutaal neergeschoten. De dader pleegt zelfmoord. Het was het op één na grootste bloedbad op een Amerikaanse school. President Obama kan zijn tranen niet bedwingen in een toespraak aan de natie. Iedereen hoopt dat Sandy Hook eindelijk iets zal veranderen in Amerika en dat er strengere wetten komen op wapenbezit. Maar de wapenlobby blijft veel te sterk. Op woensdag 1 april 2015 volgt Telefacts Laat drie van de getroffen families in hun strijd voor een wapenvrij Amerika.

Nog weken na de schietpartij was Newtown een belegerd stadje. De pers volgde alle details van Adam Lanza’s schietpartij. Maar nadat alle satelliettrucks en reportagewagens weg waren, keerde één cameraploeg terug voor het verhaal van de families zelfs . Hoe gaan zij om met het verlies van hun kind, hun zus of hun broer? Hoe groot is het schuldgevoel bij zij die het bloedbad overleefden? En vooral: wat heeft het drama veranderd in hun leven? Elk van de drie families spant zich in met voordrachten, boeken, petities om een nieuwe drama zoals dat van Sandy Hook te voorkomen.

“We hebben elke kogel gehoord. We hoorden mensen huilen. We hebben eigenlijk mensen horen sterven.” Zo getuigt Daniel met een op het eerste zicht akelige nuchterheid voor een jongen van amper negen jaar. Urenlang kregen zijn ouders geen nieuws. Samen getuigen ze later op televisie en houden ze een pleidooi voor een betere controle op het bezit van wapens. Maar vlak daarna wordt het gezin uitgescholden op het internet. Sommige wapenbezitters beschuldigen de ouders er zelfs van acteurs te zijn. Het drama van Sandy Hook is opgezet spel, zeggen ze. Een campagne van de anti-wapenlobby. Het is maar één van de absurde dingen waarmee de ouders te maken krijgen.

Scarlett verloor haar jongste zoon Jesse. “Ik heb toen besloten om het heft in eigen handen te nemen. Soms leer je het meest uit de vreselijkste ervaringen”, zegt ze. De moeder schreef een boek over haar ervaringen en geeft lezingen. Ze begrijpt dat wapens bestaan, maar ze wil vooral de angst weg, de woede die volgens haar bij mensen zoals Adam Lanza de stoppen doen doorslaan.

De broers en de vader van de overleden lerares Lauren Rousseau voeren na het drama campagne tot in Washington. Barack Obama wil de wet wel aanpassen, maar botst op een wapenlobby en een mentaliteit die maar moeilijk te veranderen blijkt. Het motto van de lobby is duidelijk: de enige die een gek met een wapen kan stoppen, is een held met een wapen. Einde discussie. Na Sandy Hook zijn er nog minstens 69 schietpartijen op Amerikaanse scholen geweest, met 47 nieuwe slachtoffers.

‘Terug naar Sandy Hook’, de strijd van de getroffen families, op woensdag 1 april in Telefacts Laat.