Iedereen 30 km/u in Gentse binnenstad

gentdaagtuitGent daagt iedereen uit om 30 km/u te rijden in Gentse binnenstad

De Stad Gent lanceerde op dinsdag 31 maart 2015 haar campagne ‘Gent daagt uit’. Met deze sensibiliseringsactie roepen de Stad Gent en de Gentse politie iedereen op om de zone 30 te steunen door een persoonlijke uitdaging aan te gaan.

Zone 30

Vanaf woensdag 22 april 2015 wordt het volledige gebied binnen de R40 één grote zone 30. Uitzondering zijn de assen Nieuwe Wandeling – Blaisantvest, Gustaaf Callierlaan – F. Rooseveltlaan en de Zuiderparklaan. Op deze assen blijft de snelheidslimiet 50 km/u. Het uitbreiden van de zone 30 is goed voor iedereen in de binnenstad. Trager verkeer is immers een belangrijke stap naar een nog aangenamere, veiliger, schonere, gezondere en meer kindvriendelijke stad. Om dat nieuws aan iedereen duidelijk te maken lanceert de Stad Gent in samenwerking met de Gentse politie een grote sensibiliseringscampagne onder de noemer ‘Gent daagt uit’.

‘Gent daagt uit’

De campagne ‘Gent daagt uit’ werkt in twee richtingen:

– Een rits bekende Gentenaars zoals Pierke, Koen Crucke en Olly De Ceulenaere lanceren een persoonlijke uitdaging en beloven een tegenprestatie te leveren als er zoveel mogelijk automobilisten zich aan de nieuwe snelheidsbeperking houden binnen de R40.

– De Stad Gent roept ook alle inwoners, organisaties, scholen en bedrijven die liggen binnen de R40 op om de automobilisten te stimuleren 30 km/u te rijden. Dat kunnen ze doen door hun eigen persoonlijke uitdagingen te lanceren. Dat kunnen heel eenvoudige zaken zijn zoals: elke automobilist die zich in mijn straat aan de zone 30 houdt, krijgt een zelfgebakken cupcake. Elke inwoner binnen de R40 ontvangt de komende dagen een invulaffiche waarop hij zijn eigen uitdaging kan noteren en die hij vervolgens voor het raam kan hangen. Is een persoonlijke uitdaging niet haalbaar dan kan de appreciatie voor de campagne kenbaar gemaakt worden door het algemene campagnebeeld uit te hangen.

Om na te gaan of de uitdagingen gehaald worden zullen er de komende weken en maanden snelheidsmetingen plaatsvinden.

Politie

De Gentse Politie ondersteunt de campagne en zal werken in twee fasen: in een eerste fase zal sensibiliserend opgetreden worden, gevolgd door een tweede fase van handhaving. Tijdens de maand mei zullen bemande camera’s opgesteld worden verspreid over de binnenstad. Automobilisten die te hard rijden, zullen onderschept worden en gewezen worden op de overtreding die ze begaan hebben zonder ervoor beboet te worden. Vanaf juni 2015 zal verbaliserend opgetreden worden en zullen de overtreders een proces-verbaal ontvangen. De boetes gekoppeld aan snelheidsovertredingen in een zone 30 bedragen 50 euro voor de eerste
10 km/u te snel maar kunnen snel oplopen: per bijkomende km/u te snel komt er 10 euro boete bovenop.

Filmpjes ‘bekende Gentenaars dagen uit’

– Jan Matthys daagt uit!: https://youtu.be/3EoQu73qD6Q

– AZ Sint-Lucas daagt uit!: https://youtu.be/Gp0xC3MChek

– Bladesonvinyl daagt uit!: https://youtu.be/ZCQ3NejDRts

– Burgemeester Daniël Termont daagt uit!: https://youtu.be/VHex8nvbG0c

– Schepen Filip Watteeuw daagt uit!: https://youtu.be/5nyamFMCd0E

– Koen Crucke daagt uit!: https://youtu.be/5u2OXWNE1zU

– Nic Balthazar daagt uit!: https://youtu.be/jSVEpTyineo

– Pierke daagt uit!: https://youtu.be/f543EU_fhCs

– Restaurant Publiek daagt uit!: https://youtu.be/frZE5ceKgFk

– Thomas (Amongster) daagt uit!: https://youtu.be/_puBA153Umw

– Veerle Malschaert daagt uit!: https://youtu.be/Rd0KT7aAnC8