Syrie – Belgie trekt 20 miljoen euro uit

syrieDerde Internationale Donorconferentie voor Syrië – België trekt 20 miljoen euro uit

Vandaag vindt in Koeweit de derde internationale donorconferentie voor Syrië plaats. Deze conferentie brengt internationale donoren samen om de aanhoudende humanitaire crisis in Syrië te bespreken. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft in het kader van de donorconferentie zijn princiepsakkoord gegeven om 20 miljoen euro vrij te maken voor hulp aan de Syrische bevolking in Syrië, de gevluchte Syriërs in de buurlanden en humanitaire hulp in Irak.

Het Syrische conflict gaat ondertussen zijn vijfde jaar in. De gevolgen voor de bevolking zijn ontstellend: 12,2 miljoen mensen hebben nood aan hulp, bijna de helft van de Syrische bevolking is uit haar huizen verdreven en 3,8 miljoen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht. In Syrië zelf zijn 7,8 miljoen mensen intern op de vlucht (‘internally displaced’). Dit maakt de Syrische humanitaire crisis de grootste crisis in zijn soort.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft zijn princiepsakkoord gegeven voor de vrijmaking van een pakket van 20 miljoen euro. Concreet gaat het om volgende bedragen:

11 miljoen euro voor de financiering van humanitaire flexibele fondsen in Syrië, Libanon en Jordanië (Emergency Response Funds) in 2015 en 2016;
3 miljoen euro voor de verlichting van de noden (opvang, bescherming, voedsel, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs) in Syrië en de buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. De dienst Humanitaire Hulp van het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) analyseert momenteel de dossiers van de projectoproep die de Minister van Ontwikkelingssamenwerking lanceerde;
2 miljoen euro als extra ondersteuning van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) voor de opvang van Syrische vluchtelingen, de Syrisch-Palestijnse vluchtelingen en de Libanezen die zijn teruggekeerd, op de vlucht voor het Syrische conflict en voor de omstandigheden in de Libanese opvanggemeenschappen die bezwijken onder de massale toevloed van vluchtelingen.
4 miljoen euro voor de humanitaire noden in Irak in 2015: 2 miljoen euro via het Internationaal Comité van het Rode Kruis en 2 miljoen euro via het ‘Food Aid’-programma van het World Food Programme.