Toerisme Aalst : doelstellingen

mia de brouwerToerisme Aalst : doelstellingen

Aalst maakt op planologisch vlak deel uit van de Vlaamse driehoek Brussel, Antwerpen en Gent. Ook binnen de regio bevindt de stad zich op een centrale ligging met gemakkelijke bereikbaarheid langs de grote verkeersas E40 Oostende-Brussel. Aalst kan nog meer als uitvalsbasis fungeren naar de nabij gelegen kunststeden.

Doelstelling van het project ‘Toeristisch infokantoor Hopmarkt’ is dienst Toerisme Aalst op een volwaardige manier uitbouwen met de ambitie om het toerismeaanbod op het niveau van de andere centrumsteden te plaatsen. Tevens is deze visie ook de centrale doelstelling in ‘het strategisch beleidsplan voor toerisme Aalst 2012-2017’.

Toerisme Aalst is ontstaan in de schaduw van dienst cultuur, en heeft jarenlang niet de nodige aandacht gekregen. Recent heeft het lokale beleid het belang van toerisme voor een centrumstad erkend. Concreet vertaalde zich dit in het aanreiken van voldoende werkingsmiddelen (budget) en de opmaak van een strategisch beleidsplan voor toerisme Aalst 2012-2017. Dit nieuwe kantoor past dan ook volkomen in de filosofie van dit beleidsplan.
We willen nog meer alle acties strategisch aanpakken, nog meer dienstoverschrijdend werken en nog meer inzetten op overkoepelende communicatiemogelijkheden.

De primaire doelgroepen voor toerisme Aalst zijn bepaald in het strategisch beleidsplan op basis van marktonderzoek en cijfermateriaal dat Toerisme Vlaanderen aanreikt. De primaire doelgroepen voor toerisme Aalst zijn ook deze zoals bepaald voor regio Scheldeland.
Ondanks het feit dat de internationale toerist momenteel niet tot die primaire doelgroep van regio Scheldeland of van toerisme Aalst behoort, moeten we rekening houden met het feit dat er bij de (inter)nationale toerist een duidelijke vraag leeft naar meer beleving van het rijke erfgoed in Vlaanderen.

Dus moeten we ook ons Aalsters rijke (immaterieel) erfgoed valoriseren. Carnaval Aalst werd in 2010 door UNESCO erkend als ‘immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid’ en is wellicht het belangrijkste toeristische speerpunt voor de internationale doelgroep. Maar ook het belfort op de Grote Markt van Aalst maakt deel uit van de Unesco-werelderfgoedlijst. De toeristische waarde hiervan op (inter)nationaal vlak mag niet onderschat worden. Erfgoedtoerisme is een groeiende markt die we ook in Aalst op een duurzame en doordachte manier willen ontwikkelen.