OCMW en PWA starten met Gezelschapsdienst in Wichelen

wichelen gezelschapsdienst

wichelen gezelschapsdienstOCMW en PWA starten met Gezelschapsdienst in Wichelen

Mantelzorgers zijn goud waard … Ze zetten zich vaak in alle stilte in voor de verzorging van hun geliefden, buren of kennissen. Voor de mantelzorger is dit engagement vaak vanzelfsprekend, maar daarom niet minder zwaar. Om de Wichelse mantelzorgers te ondersteunen, ging het OCMW samen met een werkgroep van mantelzorgers op zoek naar een alternatief voor de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Uit een grootschalige bevraging en twee vergaderingen van de werkgroep, kwam naar voren dat zij vooral nood hebben aan iemand die hen af en toe eens kan bijstaan bij de zorgtaken of wat tijd voor zichzelf. Van daaruit is de idee gegroeid om samen met de PWA een ‘gezelschapsdienst’ op te richten.

Iedere inwoner uit Wichelen die nood heeft aan gezelschap kan beroep doen op deze dienstverlening. De mantelzorgers kunnen de ‘gezelschapsdienst’ inschakelen om een aantal (zorg)taken/momenten mee op te nemen (een boek lezen, boodschappen doen, hulp bij het eten, …). Naargelang het aanbod kan de dienstverlening elke weekdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend plaatsvinden. Op deze manier kunnen de mantelzorgers meer tijd voor zichzelf vrij maken en kan de zorgbehoevende genieten van gezelschap door een opgeleide PWA-medewerker.

Ook zorgbehoevenden die nog geen mantelzorger hebben, kunnen zich inschrijven voor deze dienst. Afhankelijk van de vraag wordt gekeken welke medewerker het meest geschikt is. Voor mensen vanaf 70 jaar en/of een zorgbehoefte is er een verlaagd tarief van 3 euro per begonnen uur.

Voor meer inlichtingen of indien u vragen heeft dan kan u steeds terecht bij
• De dienst ouderen-& thuiszorg van het OCMW Wichelen – 052/43 24 57
of via mail [email protected]
• Het lokale PWA-kantoor – 09/369 05 22 of via mail: [email protected]