Politie erkend als zwaar beroep

politiePolitie erkend als zwaar beroep

“Vandaag kunnen we een nieuwe belangrijke doorbraak melden in de pensioenonderhandelingen. Namens de regering heeft de minister van binnenlandse zaken zich tegenover de NSPV delegatie die de onderhandelingen voert, akkoord verklaard om gans het operationeel kader bij de politie te erkennen als zwaar beroep. Deze erkenning wordt ingeschreven in een artikel dat deel uitmaakt van het Koninklijk besluit inzake de overgangsregeling waarover we nu nog onderhandelen.

Deze erkenning is van het grootste belang voor alle personeelsleden bij de politie die buiten de overgangsmaatregelen vallen. In de toekomst zullen immers enkel nog de zware beroepen aanspraak kunnen maken op een preferentieel pensioenregime. Met deze erkenning wordt dus nu al de eerste cruciale stap gezet die ons moet toelaten om snel verder te onderhandelen over een aangepaste vervroegde pensioenleeftijd bij de politie. Zo hoeven we niet langer te wachten op de debatten die daaromtrent nog moeten opstarten in de nationale pensioencommissie. Daardoor kunnen we de komende maanden al beginnen te onderhandelen over een nieuw pensioenstatuut voor alle politieleden waarbij ook rekening wordt gehouden met de specifieke aard van ons beroep en het risico dat er inherent mee verbonden is.

Verder heeft de overheid haar teksten in het overgangsregime nog verfijnd om tegemoet te komen aan onze breekpunten. In de loop van volgende week zullen de onderhandelingen over deze 2e fase van het pensioendossier waarschijnlijk worden afgerond. Tegelijk hebben we de noodzakelijke basis gelegd voor de derde stap : een nieuw en aangepast pensioenstatuut voor de politie.” Gert Cockx – Nationaal voorzitter NSPV

Reactie Kabinet Jan Jambon (minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken) op het persbericht van de NSPV

In reactie op het communiqué van NSPV wenst het kabinet van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken een informatie recht te zetten. Het engagement om het beroep van politieman als een zwaar beroep te beschouwen, is in naam van de Minister zelf, en niet in naam van de Federale Regering gegeven. Minister Jambon zal deze optie voorstellen en verdedigen bij zijn collegae-ministers bij een volgende Ministerraad.