Burgerkabinet voor cultuur – N-VA heeft gemengde gevoelens

nvaBurgerkabinet voor cultuur? N-VA heeft gemengde gevoelens

Bevoegd minister van Cultuur Sven Gatz lanceerde het idee om een ‘burgerkabinet’ te installeren. Zo’n kabinet zou het cultuurbeleid mee vorm geven en daarbij complementair zijn aan het Cultuurforum, dat reeds bestaat uit vertegenwoordigers van het culturele middenveld. Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) heeft zijn vragen. “Advies en reflectie: jazeker. Beslissingsbevoegdheid? Daar passen wij voor.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) en lid van de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement: “Ik val een beetje uit de lucht. Bij eerdere besprekingen in het parlement heeft de minister het hier nooit over gehad. Dat betekent dat wij de minister nog moeten bevragen over hoe hij dit juist ziet.”

Meremans vervolgt: “Let wel, wij hebben geen probleem met zijn idee in de vorm van een klankbord of reflectiegroep. Voor ons kan het evenwel niet dat een geselecteerde groep burgers plots gaat bepalen naar welke culturele instellingen of kunststromingen belastinggeld moet gaan.”

De inspraak van burgers bij de opmaak van cultuurbeleid juicht Marius toe. Het bestaande jaarlijkse Cultuurforum is daarvan een mooi voorbeeld: burgers krijgen er de kans om mee te denken over hoe we het Vlaams cultuurbeleid vorm kunnen geven.

Voor Marius Meremans kan het echter niet de bedoeling zijn dat verkozen politici de beslissingen delegeren: “Het is aan de verkozen politici en de minister om weloverwogen keuzes te maken. Soms hebben politici de moed niet om die keuze te maken, en verschuilen ze zich achter dergelijke vertegenwoordigers.” Het is aan de verkozen volksvertegenwoordigers om te debatteren, de minister te controleren en te bevragen over beleidsbeslissingen – en erover te stemmen. En uiteindelijk is het opnieuw aan de kiezer om te oordelen of de juiste keuzes werden gemaakt. Kortom: “Advies en reflectie: daar zijn wij zeker voor. Maar wij passen voor het delegeren van – soms moeilijke – beslissingen.”