1 Belg op 100 gaat 5 jaar lang niet naar de dokter

dokter1 Belg op 100 gaat 5 jaar lang niet naar de dokter

7% van de Belgen brengt nooit een bezoek aan de huisarts of tandarts, laat geen medische onderzoeken uitvoeren, gaat nooit naar het ziekenhuis, … We noemen hen de ‘niet-gebruikers van geneeskundige verzorging’. Wie zijn ze? Wat zijn hun kenmerken? Verkeren ze echt in goede gezondheid? Dat wilden de Onafhankelijke Ziekenfondsen uitzoeken in een studie die tot op vandaag nog nooit was uitgevoerd.
Brussel, 9 maart 2015. In een vorige studie over de zorgconsumptie in België* stelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen vast dat 7% van de Belgen geen beroep doen op geneeskundige verzorging (raadplegingen, bloedanalyses, enz.). Blaken ze dan zodanig van gezondheid? Of zijn er andere redenen waarom ze zich niet laten verzorgen? In een nieuwe studie probeerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een profiel op te stellen van de bevolkingsgroep ‘die niet naar de dokter gaat’. Daaruit blijkt dat 1 op de 100 personen gedurende 5 opeenvolgende jaren geen beroep gedaan heeft op geneeskundige verzorging.

Man, jong, ongehuwd, zelfstandig en Brusselaar

De analyse heeft de factoren aan het licht gebracht die de kans op niet-gebruik van geneeskundige verzorging danig verhogen. Op die manier konden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een profiel opmaken van de niet-gebruiker van geneeskundige verzorging. Het gaat om:

• Het geslacht – Er zijn meer mannen die zich niet laten verzorgen dan vrouwen: ze vertegenwoordigen 68% van de niet-gebruikers van geneeskundige verzorging, terwijl ze 49% van de bevolking uitmaken. Een vaststelling die geldt voor alle leeftijdsgroepen.
• De leeftijd – Niet-gebruikers van geneeskundige verzorging zijn duidelijk jonger dan de rest van de bevolking: ze zijn gemiddeld 32 jaar (terwijl de gemiddelde leeftijd 39 jaar is). Over het algemeen wordt er tussen de 20 en 40 jaar het minst vaak een beroep gedaan op geneeskundige verzorging.
• Burgerlijke staat – In 59% van de gevallen zijn het alleenstaanden die niet naar de dokter gaan. Getrouwd zijn verhoogt dan weer de kans dat een persoon zich laat verzorgen.
• Professioneel statuut – 24% van de zelfstandigen doet geen beroep op geneeskundige verzorging. Wat nog opvallender is: 1 op de 3 zelfstandigen gaat op 5 jaar tijd niet één keer bij een dokter langs!
• Woonplaats – Brussel kent het hoogste aantal inwoners die passen voor geneeskundige verzorging: het aantal niet-gebruikers van verzorging ligt 1,6 keer hoger dan bij de totale bevolking. Over het algemeen vinden we in gemeentes met een laag mediaaninkomen de meeste niet-gebruikers van geneeskundige verzorging terug.

Waarom focussen op deze bevolkingsgroep?

Verkeren niet-gebruikers van geneeskundige verzorging in uitstekende gezondheid en hebben ze daarom geen nood aan geneeskundige verzorging? Niet noodzakelijk! Deze personen zijn misschien niet ziek, maar ze doen ook niet aan terugbetaalde preventie: geen controlebezoek bij de tandarts, geen vaccins, geen check-up bij de gynaecoloog, enz. Dit gedrag kan op lange termijn een invloed hebben op hun gezondheidstoestand en op de kosten voor de gezondheidszorg. Preventie- en sensibiliseringscampagnes zouden de bevolking ertoe moeten aanzetten om zich meer om hun gezondheid te bekommeren. Zeker de zelfstandigen zouden hier baat bij hebben: hun gedrag verschilt namelijk van de loontrekkenden, terwijl ze nochtans dezelfde terugbetaling genieten voor hun geneeskundige verzorging.

* ‘Concentratie van de uitgaven voor de gezondheidszorg, 2012’. Download de studie op www.mloz.be

Meer info!

• Ontdek de volledige resultaten van de studie hier
• Ann Ceuppens, Expert Geneesheer bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 0478 45 37 95 of [email protected]

Over de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen 6 ziekenfondsen: OZ, Securex Onafhankelijk Ziekenfonds, Partena Ziekenfonds, Omnimut, Partenamut, Freie Krankenkasse.
Met meer dan 2.000.000 leden vormen de Onafhankelijke Ziekenfondsen samen de op twee na grootste verzekeringsinstelling van het land. De Onafhankelijke Ziekenfondsen staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening in het kader van de verplichte verzekering en aanvullende diensten, aangepast aan de eisen en noden van de huidige maatschappij.