...

Belasting op Tak 21 treft vooral de kleine spaarder

geldBelasting op Tak 21 treft vooral de kleine spaarder

Fiscalist Axel Haelterman wil een belasting invoeren op de opbrengsten van spaar- en beleggingsverzekeringen als Tak 21 en Tak 23. Voor de N-VA is dat onaanvaardbaar.

“Hiermee wordt in de eerste plaats de kleine spaarder getroffen”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. “Naast de eigen woning en het pensioensparen zijn spaarverzekeringen voor de hardwerkende Vlaming een manier om zijn of haar oude dag veilig te stellen. Het is een aanvulling op de wel erg matige overheidspensioenen. Daar blijf je als overheid af.”

Voorwaarden voor een tax shift
Voor de N-VA kan dit soort maatregelen nooit een plaats krijgen binnen de tax shift. De N-VA is voorstander van een tax shift die de torenhoge lasten op arbeid omlaag haalt en de totale belastingdruk niet verhoogt. Vorig weekend nog heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt duidelijk de krijtlijnen van de tax shift geschetst. Het gaat om een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op verbruik (btw en accijnzen), vervuiling en vermogenswinst. Zoals ook door de OESO, het IMF en de Europese Commissie in die volgorde wordt aanbevolen.

“Er kan voor de N-VA over een vermogenswinstbelasting worden gesproken”, zegt Peter Dedecker, “onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daarbij de middenklasse en de kleine spaarder worden ontzien. Het is uitgerekend die groep die door het voorstel van Axel Haelterman wordt geviseerd.”