...

Wettelijk kader gebruik van drone

Vijf voor twaalf voor wettelijk kader gebruik van een drone

droneUNIZO vraagt bevoegde minister om snelle actie. Vandaag bestaat in België geen wettelijk kader rond het inzetten van een drone voor commercieel gebruik. Nochtans zijn de toepassingsmogelijkheden van drones legio. UNIZO denkt aan de bewakingssector, logistiek en veiligheid. In ons land zijn al heel wat bedrijven actief in de drone-industrie. “Maar die bedrijven staan met hun rug tegen de muur. Zolang er geen wettelijk kader bestaat, kunnen zij zich niet in de markt zetten of verder ontplooien en groeit de kans dat ze ons land verlaten.

Een klap voor de economie en tewerkstelling, terwijl deze sector net voor extra jobs zou kunnen zorgen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Onze buurlanden hebben wel wetgeving over drones, wat het concurreren voor onze bedrijven extra moeilijk maakt. De ondernemersorganisatie wijst ook op de inconsequentie in de huidige wetgeving. Drones produceren mag, maar drones commercieel inzetten niet.

Volgens UNIZO heeft de dronessector veel toekomst. De kennis is er, de wil om ermee te ondernemen ook. Maar de toekomst van de drone-industrie wordt nog voor ze goed en wel op poten staat door het gebrek aan wetgeving in de kiem gesmoord”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt bevoegd minister Galant om op korte termijn, nog voor de zomer, werk te maken van een Koninklijk Besluit omtrent het gebruik van drones.

728x902-2blue