...

België en Luxemburg strijden samen tegen sociale dumping

Bart TommeleinBelgië en Luxemburg strijden samen tegen sociale dumping

De Belgische en Luxemburgse regeringen hebben op donderdag 5 februari een akkoord ondertekend over de samenwerking en de wederzijdse bijstand op het vlak van sociale zekerheid. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein toont zich tevreden: “België en Luxemburg zullen de strijd tegen sociale dumping opvoeren door structureel samen te werken.”

Op 12 december 2014 bezorgde Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein in het Benelux-parlement een ‘letter of intent’ aan premier Xavier Bettel. Die brief was een oproep voor een intensere samenwerking tussen België, Luxemburg en Nederland in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude. Bart Tommelein: “Door een verregaande structurele coöperatie kunnen we als Benelux meer gewicht in de schaal leggen in Europa, en naar een bredere coalitie zoeken – bijvoorbeeld bij onze buurlanden en de Scandinavische en Baltische staten – om sociale dumping te bestrijden.”

Het Belgisch-Luxemburgs verdrag dat vandaag werd ondertekend, sluit daarbij aan en is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen de sociale fraude. Beide landen zullen:

– Gegevens delen (datamatching en datamining), uiteraard met respect voor de privacy

– Optimaal samenwerken bij de controle op de toekenning van sociale uitkeringen, en voor de betaling en inning van de sociale bijdragen

– Personeelsleden uitwisselen voor controles op elkaars grondgebied

België en Luxemburg zullen ook initiatieven nemen die als ‘good practices’ kunnen dienen voor Europa. Zo hebben we in België het unieke Limosa-systeem dat buitenlandse werknemers en zelfstandigen elektronisch registreert en een grote meerwaarde biedt voor de Belgische inspectiediensten. Beide landen zouden één gemeenschappelijk systeem kunnen gebruiken om misbruik van buitenlandse arbeidskrachten efficiënt aan te pakken. “De bilaterale samenwerking tussen België en Luxemburg kan een proeftuin zijn om op termijn tot één systeem te komen, eerst binnen de Benelux en later in heel Europa” aldus Bart Tommelein.