...

Koninklijk Atheneum Aalst neemt eigen carnavalslied op

aalst carnavalKoninklijk Atheneum Aalst neemt eigen carnavalsliedjes op

’t Atheneum van Oilsjt!

Het project ‘Creatief met Taal’ staat de laatste tijd niet stil. De leerlingen van 1F en 1D hebben zich voor dit project geëngageerd. Na het opstellen van de eigen geschreven gedichten voor de Poëzieweek, heeft deze groep zich op het grootst komend feest van Aalst toegespitst: Carnaval! Met het goedkeurende oog van de directeur Marie – Paule Haegeman, konden ze van start gaan!

Al sinds het begin van januari werkten deze twee klassen uit het eerste jaar aan hun eigen carnavalslied, met als thema (hoe kan het ook anders): de school! Alles waar de leerlingen een hekel aan hebben, mocht voor deze ene keer door het slijk gehaald worden. Uiteraard wordt het lied positief afgesloten, want zoveel hebben de leerlingen zeker niet te klagen.

Onder leiding van Charlotte Marcoen, Marjan Scholliers en Brecht Van den Bossche, allen leerkrachten van het project ‘Creatief met Taal’, toverden de leerlingen de versie van het nummer ‘C’est la vie’ van Khaled om tot ‘Achter de deeren van ’t Atheneum’ van De Schoelcarnavalistjes. De groepjes werden ingedeeld zodat ieder groepje hun eigen tekst kon schrijven. Na veel zoek -en denkwerk (en met wat hulp van de begeleidende leerkrachten) hebben ze de tekst geschreven. De tekst kreeg een extra ‘Oilsjterse’ noot dankzij onze collega’s, leerkracht Orphelia Kiekens en Kathleen Bruyland.

Op onze school bruist het overigens van de carnavalisten! Mevrouw Scholliers begeleidt sinds enkele jaren kandidaten prinscarnaval met het zingen en voorbereiden van hun show. Onze leerling Robbe Mens uit 1B, wiens vader Joeri Mens, prins carnaval 2015 is geworden, Den Joe, zoals ze zeggen, zal op woensdag 11 februari zijn liedjes komen zingen op onze school alsook De Schoelcarnavalistjes met hun eigen lied.
Ook zijn we er in geslaagd om ons lied professioneel te laten opnemen dankzij de heer Luc Van Mossevelde, wiens petekind Julie Beeckman in 1F zit. Hij neemt ook de meeste carnavalsliedjes op die we te horen krijgen tijdens de stoet.

Maar liefst 35 leerlingen trokken naar de studio om er het carnavalslied in te zingen. Na de opnames was het spannend afwachten op de uiteindelijke versie van ons eigen, allereerste carnavalslied. Een primeur trouwens, aangezien het Koninklijk Atheneum de enige school is in Aalst die een eigen carnavalslied heeft geschreven én opgenomen!

En ik zou zeggen:
Wil disj weiten
oe dat ier goot
wa aaft a teigen
we zen atted paroot!