...

VRT verstoort met haar website de markt

antenneVRT verstoort met haar website de markt

De website van de VRT vervalst met haar geschreven interviews de concurrentie. De regels mogen best wat duidelijker, vindt N-VA-mediaspecialist Wilfried Vandaele. Minister Gatz zegt begrip te hebben voor de bekommernissen van Vandaele.

Verscheidene krantenuitgevers toonden zich recent verbolgen over het steeds verder uitdijende onlineaanbod van de openbare omroep. Aanleiding hiervoor was het verschijnen van een eerste weekendinterview onder de reeks ‘Zogezegd’. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele ondervroeg de bevoegde minister, Sven Gatz, vandaag over deze kwestie in de commissie Media.

Wilfried Vandaele: “De huidige beheersovereenkomst bepaalt dat de openbare omroep online de klemtoon moet leggen op beeld. Met de weekendinterviews lijkt het wat ons betreft dat de openbare omroep de grenzen van de beheersovereenkomst opzoekt.”

De huidige beheersovereenkomst met de VRT bepaalt uitdrukkelijk dat het aanbod op de VRT-websites wordt gebracht in tekst, beeld en geluid met een focus op beeld. Voor onze partij is die ‘focus op beeld’ een belangrijke nuance. Wilfried Vandaele: “Onze partij is van mening dat de openbare omroep aanwezig moet zijn op internet. Een openbare omroep kan niet relevant zijn en een minimumgarantie bieden op nieuws en informatie zonder aanwezig te zijn op internet. Maar wij hebben wel steeds uitdrukkelijk gesteld dat de focus online behoort te liggen op het audiovisuele materiaal en het uitgeschreven materiaal eerder ondergeschikt hoort te zijn. Dit om het fragiele evenwicht in het media-ecosysteem niet in het gedrang te brengen.”

Wilfried Vandaele: “De VRT besteedt behoorlijk wat middelen aan haar digitale poot en het aanbod is gratis. Zo belet ze de andere media een betaalmodel op te zetten en dit verstoort de markt. Met het uitdijende online aanbod treedt de VRT in concurrentie met de geschreven pers. Het is allerminst onze bedoeling om de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT te vullen met allerhande precieze voorschriften en regeltjes. Evenwel lijkt het ons dat in deze discussie blijkbaar alleen een duidelijke richtlijn zal werken. Daarom denken wij dat het zinvol is om de regels rond de online activiteiten van de VRT in de nieuwe beheersovereenkomst wat strakker te formuleren.”

Vlaamse minister bevoegd voor onder meer Media Sven Gatz zei begripvol te zijn voor de bekommernissen van Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele. “De VRT moet in het aanbod dat ze brengt goed afwegen of ze enerzijds een meerwaarde betekent voor haar doelpubliek en anderzijds of ze niet al te concurrerend werkt.” De minister gaf aan dat het in het licht van de aankomende nieuwe beheersovereenkomst een uitdaging zal zijn om hierover een artikel te formuleren dat enerzijds voldoende duidelijk is voor de situatie nu en anderzijds voldoende toekomstgericht is om nog een aantal jaren mee te kunnen gaan.