...

Rookmelders … het verschil tussen leven en dood

rookmelderRookmelders… het verschil tussen leven en dood

In België vallen veel meer doden bij woningbranden dan in onze buurlanden. In 2014 kwamen in ons land 69 mensen om het leven bij een brand. Opvallende vaststelling daarbij is dat slechts 43% van de Vlaamse huizen over een rookmelder beschikt, waar dit in Nederland 68% en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 89% is. Nochtans kunnen goed geplaatste en goed functionerende rookmelders bewoners snel alarmeren bij een brand en – tegen een heel beperkte kostprijs – heel wat levens redden. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka: “Gezien de cijfers is de toepassing en controle van de bepalingen van de regelgeving letterlijk van levensbelang.”

Vlaanderen beschikt over het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen waarmee de – weliswaar – gefaseerde verplichting werd ingevoerd voor de installatie van optische rookmelders. Zo moeten alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan werken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is met rookmelders worden uitgerust. Alle sociale huurwoningen moeten uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van het decreet over een rookmelder beschikken. Dat betekent dat op dit moment alle sociale woningen gebouwd voor 1970 uitgerust moeten zijn met een rookmelder. Vanaf eind dit jaar zouden ook alle sociale woningen gebouwd voor 1980 uitgerust moeten zijn met rookmelders. Voor alle private huurwoningen geldt een invoeringstermijn van uiterlijk zes jaar. Het is onduidelijk of die deadlines gehaald worden.

De minister van wonen geeft aan dat de handhaving van het decreet moeilijk is en dat ze niet beschikt over instrumenten om de naleving ervan te bewaken. Vlaanderen heeft met andere woorden geen zicht op de plaatsing van de rookmelders die volgens de regelgeving verplicht zijn. De minister wil wel inzetten op preventie en sensibilisering door provincies en gemeenten, en dat is mooi, maar niet voldoende.

Katrien Partyka: “De verplichting om rookmelders te plaatsen moet gehandhaafd worden. Voor privéwoningen en nieuwbouw moet de minister bekijken hoe plaatsing van rookmelders kan worden afgedwongen. Ook voor privé huurwoningen moeten er garanties geboden worden op snelle en kordate invoering en controle op rookmelders. Dit is een zaak op leven en dood.”