...

Don-Bosco groot-Bijgaarden leert reanimeren

reanimeren 1
De leerlingen van Don-Bosco groot-Bijgaarden leerden reanimeren onder toezicht van Rode Kruislesgevers. Afgelopen donderdag 29 Jan. en de week ervoor 22 Jan. werd er door de heer Jochen Wustenberghs (klasverantwoordelijke) voor gezorgd dat de leerlingen van het 1e en 2e jaar (17-18-jarigen) tijdens de lessen een cursus reanimeren en defribilleren konden meemaken.

Het begon eigenlijk al voor nieuwjaar dat Jochen contact zocht met de mensen van het plaatselijke Rode kruis met de vraag of ze het zagen zitten om de hogere klassen een aangepaste cursus reanimeren en defribilleren aan te bieden. Na het samenzitten met de verschillende partijen werd er afgesproken deze cursus te laten doorgaan op donderdag 22 Januari en nogmaals de week daarop 29 Januari telkens een donderdagmorgen van 9u tot 13u.

De les werd gegeven op het niveau van de leerlingen en werd stapsgewijs opgebouwd. Zo werd er uitgegaan van een fictief auto-ongeval en wat daarbij allemaal komt kijken. In de eerste plaats lieten ze de leerlingen hun gang gaan. Zo waren er die onmiddellijk het slachtoffer uit de wagen zouden halen. Anderen gingen onmiddellijk beginnen reanimeren, nog anderen zouden 112 bellen. Kort samengevat iedereen zou wel iets doen en dat alleen al was positief.

Dan was het aan de lesgevers om al dat jong geweld en de drang om te helpen in de juiste banen te leiden. Stap voor stap werd de situatie ontleed en uitgelegd welke de juiste handelswijze is in dergelijke situatie. Zo leerden de leerlingen dat in alle gevallen de “eigen veiligheid” de belangrijkste is, bvb afbakenen van de plaats zodat de hulpverlener niet het slachtoffer kan worden van een bijkomend ongeval en op die manier geen hulp meer zou kunnen bieden.
reanimeren 2
Als ze de vier stappen van de hulpverlening onder de knie hadden was het de beurt om deze in praktijk te brengen op de pop (rescue Anne). Die vier stappen zijn veiligheid, toestand slachtoffer, 112 bellen of laten bellen en tenslotte verder werken als eerste hulpverlener in dit geval reanimeren met- en zonder AED (automatische externe defibrillator) en mondmasker.
reanimeren 3
Zo konden de leerlingen zelf ondervinden dat reanimeren van een slachtoffer veel kracht en inspanning vergt. Omstreeks 12.40u was er nog een kleine wedstrijd tussen een aantal leerlingen onderling om 10 min te reanimeren Ook de lesgevers namen deel.
reanimeren 4
De leerlingen deden zo goed hun best dat de wedstrijd op onbeslist eindigde. Maar het uiteindelijke doel zoveel mogelijk mensen leren reanimeren was wel het belangrijkste van deze les. Om de leerlingen te belonen voor hun inzet ontvangen ze eerstdaags van het Rode Kruis nog een getuigschrift “reanimeren en defibrilleren”.