...

Rijke landen moeten initiatief nemen om te innoveren in energie

energie-groenestroomRijke landen moeten initiatief nemen om te innoveren in energie

Het is aan Westerse landen om op zoek te gaan naar alternatieve, duurzame energiebronnen. Dat meldt de website www.groene-stroom.net waarbij software miljardair Bill Gates wordt geciteerd. “Het is noodzakelijk dat vermogende landen op zoek gaan naar efficiëntere methoden om duurzame energie op te wekken, zowel voor de energiesector, maar zeker ook voor transport. Nu al, maar ook de komende tientallen jaren merken we al steeds meer van het broeikaseffect. Als we nu niet innoveren is het te laat en zal de negatieve spiraal niet meer doorbroken kunnen worden.”

Bill Gates laat het niet alleen bij woorden, maar ook daden. Waar veel andere ondernemers claimen dat het vooral een aangelegenheid is voor overheden wijst Bill Gates op de verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven heeft om te innoveren en investeren in groene energie. Zo investeert een door hemzelf opgezette stichting in landbouwgewassen, die tegen klimaatverandering goed bestemd zijn. Ook vanuit zijn privé-vermogen laat Gates zich niet onbetuigd met investeringen in batterijen, zonne energie, maar ook kernenergie. Laatgenoemde lijkt volgens Gates niet schoon, maar is wel het meest efficiënt, juist als dat is te verduurzamen ziet hij daar kansen voor de lange termijn.

Bill Gates kaart verder aan dat rijkere landen niet alleen geld moeten geven aan arme landen, maar vooral moeten innoveren in armere landen. “Zomaar geld overmaken werkt niet, dat komt niet altijd goed terecht of werkt alleen op de korte termijn. Regulering is de sleutel, zodat lokale bevolking zonnecellen, windmolens en andere groene energie initiatieven accepteren en gebruiken.”