...

Stad Aalst plant inspraakvergaderingen Grote Baan

herdersemStad Aalst plant inspraakvergaderingen Grote Baan in Herdersem

De stad Aalst is volop bezig met de plannen voor de herinrichting van de Grote Baan met onder andere de aanleg van fietspaden. “In februari zullen de diensten van de bevoegde schepenen van openbare werken en mobiliteit, Ann Van de Steen (SD&P) en Dylan Casaer (SD&P), de plannen voorleggen aan de handelaars en aan de bewoners”, weet gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P). “Eventuele bemerkingen of suggesties kunnen dan meegenomen worden.”

Nog dit jaar zouden de riolerings- en wegenwerken starten aan de Grote Baan in Herdersem. Raadslid Grysolle is blij dat er eindelijk een oplossing komt voor deze doorgangsweg in het hart van het dorp. “Belangrijk is de veilige en vlotte fietsverbinding vanuit Herdersem naar Aalst”, zegt ze. “Tegelijkertijd wordt het dorpscentrum veiliger en aantrekkelijker. Er komen ook nieuwe parkeerplaatsen bij waardoor de leefbaarheid voor de handelaars verzekerd wordt. Als geboren Herdersemse kan ik hier alleen maar heel blij mee zijn. Dankzij de werken zal ons dorp opgewaardeerd worden en blijft het leefbaar voor iedereen.”

De diensten van schepenen Casaer en Van de Steen komen de plannen in Herdersem toelichten. “Op 10 februari zullen de handelaars uitgenodigd worden en op 25 februari de omwonenden”, besluit Cathy Grysolle.