...

SOA-sensibilisering werkt – nood blijft hoog

beenSOA-sensibilisering werkt – nood blijft hoog

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet blijkt dat het aantal registraties van seksuele overdraagbare ziektes (chlamydia, gonorroe en syfilis) de voorbije tien jaar spectaculair steeg. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel worden meer gevallen van chlamydia, gonorroe en syfilis gedetecteerd. “Dat betekent dat preventie en sensibilisering werken. Meer mensen laten zich testen, waardoor de problematiek steeds beter in kaart kan worden gebracht. Laagdrempeligheid en preventie blijven de sleutelbegrippen in de strijd tegen soa’s,” aldus Poschet.

Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet vroeg Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen de cijfers over de drie meest voorkomende bacteriële soa’s: chlamydia, gonorroe en syfilis. “Deze bacteriële soa’s zijn in tegenstelling tot virale soa’s zoals HIV relatief makkelijker behandelbaar. Snelle detectie kan veel ongemakken voorkomen en zelfs levens redden. Daarom is naast preventie ook inzetten op registratie erg belangrijk,” verduidelijkt Poschet.

Uit de cijfers blijkt dat de inspanningen op dat vlak lonen. Zo steeg het aantal geregistreerde gevallen van chlamydia in Vlaanderen van 8,3 naar 45,7 per 100.000 inwoners tussen 2002 en 2013. In Brussel werden er in 2002 31,1 gevallen per 100.000 inwoners geregistreerd. In 2013 waren er dat al 99,1. Voor gonorroe verdrievoudigt het aantal geregistreerde gevallen in Vlaanderen van 3 naar 9,1 en verviervoudigt bijna in Brussel van 5,9 naar 20,9.

Maar de belangrijkste stijging doet zich voor bij syfilis. Daar is er voor zowel Vlaanderen als Brussel sprake van een vertienvoudiging van het aantal geregistreerde gevallen tussen 2002 en 2013. Voor Vlaanderen van 0,9 naar 8,2, voor Brussel van 2,6 naar 28,4.

Wat HIV-infecties betreft is er een daling merkbaar met 9% in 2013 in vergelijking met 2012: er werden 1115 nieuwe hiv infecties gediagnosticeerd, wat overeenstemt met gemiddeld 3 nieuwe registraties per dag.

Toch blijft dit hoog. Daarom pleit Poschet voor de invoer van een mobiele, snelle HIV-test met specifieke aandacht voor kwetsbare milieus. Dit bestaat al in de Parijse homobuurt en kent succes.

“Seksueel overdraagbare aandoeningen bevinden zich nog steeds in de taboesfeer. Organisaties als Sensoa en Pasop vzw leveren op dat vlak schitterend werk. Ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde biedt op het terrein de mogelijkheid tot een soa-speekseltest, en verhoogt daardoor het bereik van de belangrijkste risicogroepen: homomannen en mensen van Subsaharaanse afkomst. De verhoogde registratie bewijst dat de cultuursensitieve aanpak, waarbij gefocust wordt op risicogroepen vruchten afwerpt. De cijfers zijn echter een duidelijke wake-up call: we zijn er nog lang niet. De komende jaren moeten we blijven investeren in soa-preventie, met bijzondere aandacht voor Brussel en de steden. Indien we dit niet doen, krijgen we de verspreiding van soa’s nooit onder controle,” waarschuwt Joris Poschet.