...

Voetbal eindelijk teruggeven aan supporters

voetbalVoetbal eindelijk teruggeven aan supporters

Problemen tussen het bestuur van Racing Genk en de Genk-supporters, Standard-supporters die op voorzitter Duchatelet jagen, RAFC in financiële problemen, Standard-tifo’s passeren hun clubbestuur en schofferen vriend en vijand met een walgelijk spandoek in de tribunes, … En met de financiële problemen van de voetbalbond is de malaise intussen zelfs doorgedrongen tot de top van de Belgische voetbalwereld. Voetbal komt de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. Zakelijke en financiële belangen overschaduwen goed bestuur en verdringen het sportieve feest en de fair play naar de achtergrond.

CD&V-fractieleider Koen van den Heuvel ziet een oplossing in participatie van supporters in het bestuur van de voetbalclubs, en bereidt een initiatief voor. Hij neemt het supportersinitiatief Act As One tot voorbeeld: “De liefde voor het voetbal in het algemeen, en hun club in het bijzonder, zal ervoor zorgen dat sportbeleving opnieuw centraal komt te staan, en niet langer de enorme financiële belangen van bestuurders en investeerders.”

Iedere voetballiefhebber weet dat voetbal meer is dan een bedrijf. Voetbalclubleven is een samenspel van de sport zelf, de (logistieke) organisatie van de club, het zakelijke aspect en – niet in het minst – het supportersgebeuren. Als deze 4 elementen in evenwicht zijn, is het duurzame voortbestaan van een club verzekerd. Alleen blijkt uit recente incidenten dat dit evenwicht veelal zoek is, met alle gevolgen van dien.

Toch ligt een oplossing voor de hand. In Duitsland en Zweden worden supporters als belangrijke stakeholders betrokken bij het bestuur van de voetbalclub. Supporters zijn niet uit op financiële quick-wins, zijn niet gedreven door geldzucht of winstmaximalisatie. Supporters hebben één doel: hun club zien leven, zien bloeien, zien groeien. Voorbeelden van topclubs Schalke04 en Manchester tonen aan dat dit sportieve prestaties niet in de weg staat, in tegenstelling! De medeverantwoordelijkheid van supporters versterkt de verantwoordelijkheidszin en het sociale weefsel rond de club in de meest brede zin. Op die manier worden financiële avonturen en negatieve uitwassen zoals we laatst op de tribunes van Standard mochten aanschouwen voorkomen.

Al in 2013 vroeg CD&V de Vlaamse regering om te onderzoeken wat in deze optiek wettelijk mogelijk is. Dit onderzoek is nu afgerond. Vandaag ondervroeg Koen Van den Heuvel de minister van Sport naar de resultaten van deze studie. Op basis daarvan wil hij het debat over supportersparticipatie helemaal opentrekken: “Ik ben zelf een voetbalsupporter en vind dat liefde voor club moet voorgaan op winstbejag. Medeverantwoordelijkheid van supporters houdt clubs financieel en sociaal gezond omdat hun kloppend supportershart de huidige bedrijfslogica verdringt.”

“De studie maakt duidelijk wat wettelijk mag. We moeten dit maximaal benutten. Het is hoog tijd dat de voetbalsport wordt teruggegeven aan de supporters,” besluit Van den Heuvel.

Op 12 februari bespreekt de commissie sport de studie ten gronde. Op basis daarvan wil CD&V het voortouw nemen en snel uitmaken welk politiek initiatief noodzakelijk is.