...

Taalklachten verdienen betere opvolging

willy segersTaalklachten verdienen betere opvolging zeggen Willy Segers Vlaams Parlementslid (N-VA) en Karl Vanlouwe.

De huidige behandeling van taalklachten moet en kan beter. Daarvoor zal Vlaams minister bevoegd voor Brussel, Sven Gatz (Open Vld), overleg plegen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en de cel Coördinatie Brussel. Dat vernamen de Vlaams Parlementsleden Willy Segers (N-VA) en Karl Vanlouwe (N-VA) van minister Gatz in de commissie Brussel.

Willy Segers stelde enkele vragen naar aanleiding van het gebrekkig functioneren van het Steunpunt Taalwetwijzer, dat vragen en klachten over taalgebruik behandelt. Eén halftijdse jurist staat in voor de dienstverlening, maar deze is tot eind mei in zwangerschapsverlof. Ook in het verleden was het steunpunt meermaals (2004, 2005, 2008, 2013 en 2014) on(der)bemand.

“Dit vormt natuurlijk verre van een ideale situatie. Vele vragen worden nu niet behandeld. Er bestaat wel een parallelle dienstverlening via andere overheidsdiensten, maar minister Gatz gaf zelf toe dat hier een tandje bij mag gestoken worden”, aldus Segers. “Hoewel er binnenkort een website komt waar veel gestelde vragen een antwoord krijgen, vinden we dat het steunpunt continu actief moet zijn. Een beter begrip van de taalwetgeving leidt tot een betere naleving ervan.”

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) pleit alvast voor een betere coördinatie van de taalklachten op de verschillende niveaus. “Bovendien moet er een duidelijke sensibilisering komen rond het Vlaams Meldpunt Taalklachten. Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun klacht. Nochtans bestaan er nog steeds heel wat wantoestanden in de Brusselse ziekenhuizen.”

Ten slotte stelt Vanlouwe de huidige functie van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht als sluitstuk van de taalwetgeving in vraag: “Het is immers al gebleken dat deze commissie taalklachten niet altijd even efficiënt behandelt. Taalklachten hebben nochtans te maken met communicatie en met leefbaarheid in de tweetalige hoofdstad die Brussel is – of zou moeten zijn.”