...

Controle op putwater moet opgedreven worden

waterControle op putwater moet opgedreven worden. Minister Schauvliege wijst vandaag terecht op de noodzaak van zuinig watergebruik. De kraan opendraaien en leidingwater laten lopen is voor vrijwel alle Vlamingen (te) evident. Toch zijn er in Vlaanderen ook 42.569 gezinnen die uitsluitend gebruik maken van grondwater omdat ze niet aangesloten of aansluitbaar zijn op het leidingwaternet. En dat is niet zonder risico. De voorbije 3 jaar werden 440 gratis controles op putwater aangevraagd. Bij een vierde van deze controles was het water ondrinkbaar. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman.

Enkel grondwater

Volgens gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maken 42.569 Vlaamse gezinnen enkel gebruik van grondwater en zijn ze dus niet aangesloten op het waterdistributienetwerk. Dit aantal is de voorbije jaren nagenoeg constant gebleven. De verdeling per provincie in 2013 ziet er als volgt uit:

Antwerpen: 3.660 gezinnen
Limburg: 4.675 gezinnen
Oost-Vlaanderen: 20.284 gezinnen
Vlaams-Brabant: 2.827 gezinnen
West-Vlaanderen: 11.123 gezinnen
Over de reden waarom deze gezinnen enkel gebruik maken van grondwater zijn geen gegevens gekend.

Controles

Wie niet kan aangesloten worden op het leidingwater (bv. omdat men te afgelegen woont) heeft recht op één gratis controle van het putwater per jaar. De voorbije 3 jaren werden 440 dergelijke controles aangevraagd, waarvan er 34 geweigerd werden omdat er niet voldaan werd aan de voorwaarden. Bij 295 controles bleek het water drinkbaar; bij een vierde van de controles was het water ondrinkbaar.

“De kwaliteit van leidingwater wordt continu opgevolgd. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk gezinnen hierop aansluiten. Voor wie dit niet doet of voor wie dit niet mogelijk is, zijn regelmatige en correcte controles onontbeerlijk”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman, “ik ben dan ook tevreden met de mededeling van de minister dat er een actieplan opgemaakt wordt inzake het sensibiliseren tot aansluiting op het openbaar waterdistributienetwerk enerzijds en het gebruik van putwater en de noodzaak van controles anderzijds. Hopelijk kunnen we hiermee meer gezinnen die niet kunnen aangesloten worden op het leidingwater motiveren om de nodige aandacht te hebben voor de kwaliteitscontrole van hun putwater.’