...

Opruimen van zwerfvuil kost 5 miljoen euro

café safken vuilZwerfvuil kost Vlaanderen jaarlijks 5 miljoen euro

De Vlaamse overheid spendeerde in 2013 bijna 5 miljoen euro aan het opruimen van zwerfvuil langsheen onze gewestwegen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Bart Nevens (N-VA). Nevens heeft het over “weggesmeten geld”.

In totaal werd er in 2013 langs de Vlaamse gewestwegen zo’n 3.572 ton zwerfvuil ingezameld. Dat is plusminus evenveel als het jaar voordien (3.570 ton). “Met andere woorden: het zwerfvuil blijft dus een even groot probleem”, zegt Nevens.

Opvallend is dat zowel in 2012 als 2013 in Limburg het minste en in Vlaams-Brabant het meeste zwerfvuil werd opgehaald. Op de tweede plaats staat Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen is de provincie waar, na Limburg, het minst zwerfvuil wordt opgehaald (zie tabel). Een en ander betekent niet noodzakelijk dat Limburg en Oost-Vlaanderen de provincies met het minste zwerfvuil zijn. Maar het geeft wel een indicatie.

 

Provincie 2012 (ton) 2013 (ton)
Antwerpen 1.151 933
Vlaams-Brabant 1.246 1.346
West-Vlaanderen 601 696
Oost-Vlaanderen 311 325
Limburg 261 272
TOTALEN 3.570 3.572

 

Voor Bart Nevens is elke euro die uitgegeven moet worden aan het ophalen van zwerfvuil “weggesmeten” geld. “Natuurlijk is opruimen van zwerfvuil langsheen onze gewestwegen belangrijjk. Maar eigenlijk is het geld dat we jaar na jaar telkens opnieuw gewoon weggooien in de natuur”, aldus het Vlaams Parlementslid. “De Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat er dit jaar een impactanalyse uitgevoerd zal worden over de invoering van statiegeld op plastic flessen en blik. De kostprijs voor het ophalen van zwerfvuil is een element dat in deze analyse zeker niet mag ontbreken”, besluit Bart Nevens.