...

Herzele komt tussen afkoppeling van afval- en regenwater

waterafloopHerzele komt tussen afkoppeling van afval- en regenwater

Het voorstel van LEEF! om als gemeente tussen te komen bij het uitwerken van een aantal maatregelingen rond afkoppeling van afval- en regenwater wordt allicht op de gemeenteraad van woensdag aanstaande aanvaard. LEEF! stelde drie maanden geleden dat Herzele de enige gemeente was in de regio die niets doet op dat vlak. De inwoners zijn immers als gevolg van een Vlaamse beslissing verplicht om bij de aanleg van een gescheiden riolering het afvalwater te scheiden. Concreet betekent dat de dakgoot van een rijwoning aan de voorkant losmaken en in een andere riolering stoppen. Voor open en halfopen bebouwingen moet dat langs twee kanten gebeuren.

LEEF! bevroeg een honderdtal inwoners op hun ervaring met deze maatregel en kwam tot de vaststelling dat dit voor veel mensen een tamelijk grote kost is die kan oplopen tot een paar duizend euro.

Het gemeentebestuur bestudeerde de zaak en kwam tot volgende conclusie:

– de watergroep zal de afkoppeling realiseren door de sleuven te maken, de buizen te steken, aan te sluiten enz…
– de inwoners moeten op eigen kosten de oprit, tegels enz… terug dicht maken.
– wie alles alleen wenst te doen krijgt dar 500 € voor.
– wie niets doet betaalt 1000 € belastingen.

LEEF! denkt dat dit een stap vooruit is en legt het voorstel voor aan de inwoners. Reacties zijn mogelijk via filip.de.bodt@skynet.be

Wel zien we nog een aantal problemen die moeten opgelost worden:

– wat gebeurt er met de mensen die die in het verleden zelf moesten doen? Krijgen die een deel centen terug? Wat met het juridisch gelijkheidsbeginsel op dit vlak?
– is 500 euro niet wat weinig voor mensen die alles zelf doen?

Deze zaken willen we woensdag nog op de gemeenteraad aankaarten zegt Filip De Bodt