...

Bijkomende onbewoonbare woningen in 6 jaar verdubbeld

huisAantal bijkomende onbewoonbare woningen in 6 jaar verdubbeld

Het totaal aantal woningen in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is sinds 2004 gestegen van 3.252 naar 7.648 in 2013. “Er worden jaarlijks heel wat woningen geschrapt uit de inventaris (bv. 2.449 in 2013) maar er worden jaarlijks meer nieuwe opgenomen.” Aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem die de cijfers opvroeg bij minister Homans (N-VA). “Het aantal nieuwe gevallen van ongeschikte en onbewoonbare panden verdubbelde in maar liefst 6 jaar tijd van 1752 in 2007 naar 3625 in 2013. Een kwalijke evolutie die moet worden tegen gegaan. Onder het beleid van Freya Vanden bossche (Sp.a) is het totaal aantal onbewoonbare en ongeschikte woningen bijna verdrievoudigd (van 4.484 in 2007 tot 11.162). Dat zijn een pak minder woningen op de huurmarkt, waardoor de huurprijs stijgt. Een pak eigenaars is gedemotiveerd om hun woning in orde te stellen. We moeten niet enkel inventariseren maar verhuurders ook aanmoedigen om verbeteringen aan te brengen. Het aanbod is al zo krap.” aldus Van Volcem.

De sterke stijging is het gevolg van meerdere factoren. “De stijging van het aantal nieuwe inventarisaties op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen is dus wellicht vooral te wijten aan de toename van het aantal conformiteitsonderzoeken dat Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie uitvoert.” stelt minister Homans in haar antwoord.

Van Volcem kan dat beamen. “Het aantal onderzoeken zal zeker een rol spelen. Maar belangrijk is om te weten hoeveel eigenaars ontmoedigd raken om hun woning in orde te zetten door overreglementering en gebrek aan solvabele huurders. We moeten ook die discussie durven voeren.”

Het aantal onderzoeken dat Wonen-Vlaanderen jaarlijks uitvoert zeer sterk gestegen van 4.484 in 2007 tot 11.162 in 2013. Die stijging is onder andere het gevolg van een grotere bewustwording bij de steden en gemeenten. Daar komt nog bij dat ook het aantal gemeenten waarin de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring wordt toegepast aanzienlijk gegroeid is. Daarnaast voert Wonen-Vlaanderen sinds 2007 ook consequent conformiteitsonderzoeken uit in het kader van huursubsidiedossiers (voor 2013 ging het over een 4.000-tal onderzoeken) en sinds 2013 ook in elke woning die te huur wordt aangeboden aan een SVK (voor 2013 zo’n 1.000 onderzoeken). Ook deze onderzoeken kunnen aanleiding geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring en verklaren mee de stijging van het aantal inventarisaties. Naast het aantal onderzoeken dat Wonen-Vlaanderen uitvoert is ook het aantal onderzoeken dat de Vlaamse Wooninspectie uitvoert – in het kader van de strafrechtelijke handhaving – sterk gestegen, nl. van 1.059 in 2007 tot 2.433 in 2013.