...

Demonstratie hagen leggen en vlechten in De Averegten

hagen vlechtenDemonstratie hagen leggen en vlechten in De Averegten

Vlecht – of leghagen zijn cultuurhistorische elementen met een grote natuurwaarde, de techniek is duizenden jaren oud. De Kelten gebruikten deze ondoordringbare heggen van meidoorn, sleedoorn, roos en kamperfoelie om hun vee binnen en de roofdieren buiten hun landerijen te houden.

Toen aan het einde van de 19de eeuw de prikkeldraad zijn intrede deed, werden de vlechthagen overbodig en verdwenen. Meteen verdween ook de charme van het kleinschalige boerenlandschap en een belangrijk leefgebied voor vele diersoorten.

Rond de weilanden aan de bioboerderij in De Averegten werden in de loop van de afgelopen 20 jaar honderden meters gemengde haag aangeplant, gelegd en gevlochten.

De techniek van het leggen en vlechten wordt gedemonstreerd op een meidoornhaag van 5 jaar oud. Het zorgt voor een mooie, gezonde heg. Van onze inheemse planten is vooral meidoorn bijzonder geschikt om heggen te leggen. Maar ook haagbeuk, hazelaar, liguster, sleedoorn, gelderse roos en kornoelje zijn bruikbaar.

Doelgroep: volwassenen.

Inschrijven voor deze activiteit kan telefonisch 015 24 89 47 of met een mailtje aan averegten@provincieantwerpen.be. Een inschrijving per mail wordt steeds bevestigd.

Zaterdag 7 februari, van 09.30 – 12 uur, De Averegten – Heist-op-den-Berg
Provinciaal Groendomein De Averegten, Bioboerderij, Langendijk 17,
2220 Heist-op-den-Berg

Deelnameprijs:
Gratis

Website:
www.provincieantwerpen.be – Averegten