...

Zorg en hulp moeten toegankelijk en betaalbaar blijven

ziekenhuisZorg en hulp moeten toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 houden OCMW’s op te bestaan. De Vlaamse regering besliste immers om de conceptnota van bevoegd minister Liesbeth Homans goed te keuren. sp.a uit haar bezorgdheid over die gang van zaken bij monde van voorzitter Bruno Tobback: “Lokale bijstand, rusthuizen en ziekenzorg – nu gestuurd door de OCMW’s – moeten ook na 2018 toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen. Precies daar vrezen wij nu voor.”

Natuurlijk kunnen OCMW’s en gemeentebesturen in Vlaanderen beter en nauwer samenwerken, om zo efficiënter met de middelen om te gaan, vindt sp.a. “Het is niet meer dan logisch dat we ondersteunende taken zoals human resources, juridische en technische diensten of IT samenvoegen om kosten te besparen”, zegt Bruno Tobback.

Maar een gemeentebestuur dat een OCMW helemaal opslorpt, is een andere zaak. “Mensen die hulp of zorg nodig hebben, mogen daar niet de dupe van worden”, vindt Bruno Tobback. Voor sp.a is het uitermate belangrijk dat lokale bijstand, begeleiding op maat voor hulpbehoevenden of rusthuizen en ziekenzorg die nu gestuurd worden door OCMW’s ook in de toekomst toegankelijk én betaalbaar blijven.

Bruno Tobback: “Omdat openbare rusthuizen uitstekend werk leveren en dat doen voor een betaalbare prijs, worden ook privérusthuizen verplicht om goedkoop en kwalitatief te werken. Ik houd mijn hart vast voor al die senioren en hun kinderen als OCMW’s – die een cruciale rol vervullen in het beleid van hun rusthuizen – helemaal verdwijnen. Volgens de cijfers van Zorgnet kan dat de factuur met zo maar eventjes 20% verhogen. Hetzelfde geldt voor de rekening van een maaltijd in de sociale restaurants. Wat als die állemaal in commerciële handen komen?”

Lokaal voeren OCMW’s een breed sociaal en welzijnsbeleid. Ze met één pennentrek afschaffen, is dus bijzonder riskant, vindt sp.a. Het maakt de weg immers helemaal vrij voor zuiver commerciële bedrijven op de lokale markt.

Bruno Tobback: “Die zijn logischerwijze enkel gedreven door winstbejag en wie kan hen dat kwalijk nemen? Maar het gevolg is wel een duurder en selectiever zorgaanbod. Tegen deze vorm van commercialisering zullen we ons met alle mogelijke middelen verzetten. Zorg en hulp moeten toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen.”