...

Aanwerving 21 inspecteurs om strijd tegen sociale fraude

geldAanwerving 21 inspecteurs om strijd tegen sociale fraude op te voeren

De regering Michel I vervangt 21 inspecteurs van de sociale inspectiediensten. Ze maakt daarvoor een uitzondering op de algemene wervingsstop bij de overheid. “Deze regering voert de strijd tegen fraude verder op. Performante inspectiediensten zijn daarbij onontbeerlijk” zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

“Elke euro die we ophalen in de strijd tegen fraude, is een euro minder belastingen voor bonafide burgers en bedrijven. Minder lasten leiden op termijn tot meer jobs, de absolute focus van deze regering. In het regeerakkoord is daarom voorzien dat de inspectiediensten verder ondersteund en waar nodig versterkt worden” aldus staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

“Als één van de eerste dossiers sinds mijn aanstelling, heb ik binnen de regering de vervanging van vier inspecteurs bij de RSZ, zes inspecteurs bij de FOD Werkgelegenheid en elf inspecteurs bij de FOD Sociale Zekerheid verdedigd. De ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken hebben dit deze week, als uitzondering op de wervingsstop, goedgekeurd. Deze investering zal zichzelf meer dan terugverdienen. In de strijd tegen sociale fraude zal ik binnenkort extra maatregelen nemen. Een goede ondersteuning van de inspectiediensten op personeels- en technologisch vlak is daarbij onontbeerlijk.”