...

Gratis Go Pass voor 16-jarigen afgeschaft

treinGratis Go Pass geflopt

De gratis Go Pass voor 16-jarigen is afgeschaft. Budgettair was de actie niet te verantwoorden. Zeker nu uit een parlementaire vraag van Kamerlid Inez De Coninck (N-VA) blijkt dat de maatregel een bijzonder beperkt effect had. Hoofddoel was jongeren te stimuleren vaker het openbaar vervoer te kiezen, maar amper 1 op de 4 jongeren is door het initiatief geneigd om vaker de trein te nemen.

In 2007 besloot toenmalig staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a) alle 16-jarigen een gratis Go Pass te geven. In de maand dat ze 16 werden, kregen ze een brief met daarin een waardebon die ze konden inruilen voor een Go Pass met tien ritten. Bedoeling was om jongeren te stimuleren vaker het openbaar vervoer te kiezen.

Go Pass voor 16-jarigen
“Het was een administratieve rompslomp om alle Go Passes te bezorgen aan wie er recht op heeft”, zegt Inez De Coninck. “De administratie ervan kost handenvol geld voor de organisatie, drukwerk, verzending, maar in het bijzonder de vele – dure – personeelsuren. Het schrappen van de maatregelen levert een besparing op van 1,9 miljoen euro voor 2015 en voor de jaren 2016-2019 telkens 3.780.000 euro per jaar.”

Doelstelling niet gehaald
Het project met de ‘gratis’ Go Passes is niet alleen duur, het bleek ook een maat voor niets. Amper de helft van alle jongeren die er recht op hebben, heeft daadwerkelijk zijn Go Pass aangevraagd. Bovendien zegt minder dan 1 op 4 jongeren dat de Go Pass hen heeft gestimuleerd om met de trein te reizen. Dat blijkt uit een marktonderzoek bij 957 jongeren die de waardebon van de NMBS hadden ontvangen. De oorspronkelijke doelstelling werd dus niet gehaald. Bovendien worden op het internet verschillende ‘gratis’ Go Passes te koop aangeboden, wat ook niet de bedoeling was. In haar antwoord op de vraag van Kamerlid Inez De Coninck zei minister Galant dat “in de huidige budgettaire context de ‘gratis’ Go Pass niet meer mogelijk is zonder grondige evaluatie.”