...

Vijf begeleidende maatregelen voor invoering witte kassa

zwarte kassaStaatssecretaris Elke Sleurs maakt vijf begeleidende maatregelen voor invoering witte kassa bekend.

Volgende week vrijdag leggen Elke Sleurs en Bart Tommelein hun plan van aanpak voor de invoering van de witte kassa in de horeca voor aan de ministerraad. Dat heeft staatssecretaris voor Fiscale Fraudebestrijding Elke Sleurs vandaag gezegd in de Kamer in antwoord op een vraag van Werner Janssen (N-VA). Het plan van aanpak bevat de begeleidende maatregelen die samen met de invoering van de witte kassa worden genomen. Een aantal maatregelen zal reeds deze zomer ingaan. Tegen 1 oktober 2015 moeten ze allemaal geïmplementeerd zijn. Tegen 1 januari 2016 moeten alle horecazaken over een witte kassa beschikken.

“De regering wil evolueren naar een 100 procent witte horeca”, zegt Elke Sleurs. “Wij willen dit evenwel doen binnen een werkbaar kader om de horecasector leefbaar te houden en met begeleidende maatregelen de tewerkstelling van vaak laaggeschoolde medewerkers te vrijwaren.”

Daarom komen er in 2015 vijf bijkomende lastenverlagingen:

Meer en goedkopere overuren.
Een soepeler stelsel van gelegenheidsarbeid: de grens van 100 dagen wordt op 200 dagen gebracht.
De invoering van flexi-jobs: werknemers die minimaal een 4/5 job hebben bij een andere werkgever, krijgen de mogelijkheid in de horeca bij te verdienen aan netto +25 procent werkgeversbijdragen.

Een technisch onderzoek naar een bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor horecapersoneel.

Idem naar de verruiming van studentenarbeid.
Bovendien wordt werk gemaakt van de administratieve vereenvoudiging van de aanwezigheidsregistratie van het personeel. En met de inspectiediensten komt er een charter om de ‘verwitting’ van de sector niet te gebruiken om retroactief fiscale vaststellingen te doen.

“Alle maatregelen zullen gefinancierd worden met de extra overheidsinkomsten die de witte kassa realistisch gezien zullen genereren”, verklaarde staatssecretaris Elke Sleurs nog.