...

Grofvuil in 21 gemeenten nog steeds gratis

huisvuilGrofvuil in 21 gemeenten nog steeds gratis: N-VA eist dat vervuiler overal betaalt

In 21 Vlaamse steden en gemeenten kunnen inwoners nog steeds gratis met hun grofvuil terecht op het gemeentelijk recyclagepark. Dat is nochtans flagrant in strijd met de Vlaamse regelgeving die sinds 1 juli 2013 van kracht is. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Schauvliege gaat de balorige steden en gemeenten tot de orde roepen. Dat beloofde ze aan N-VA-parlementslid Marius Meremans, die haar over de zaak aan de tand voelde.

Marius Meremans hekelde dat Gent zich enerzijds “profileert als klimaatstad maar anderzijds nog steeds niet het principe van de vervuiler betaalt, hanteert.” Ook de stad Oostende en 19 andere steden en gemeenten blijven reeds anderhalf jaar in gebreke.

De minister beloofde Meremans dat OVAM met de betrokken gemeenten in dialoog zal gaan en samen met hen een stappenplan zal opmaken. Wie hardleers blijft, mag zich verwachten aan sancties.

De meest aangehaalde reden om de aflevering van grofvuil gratis te houden is dat betaling leidt tot meer sluikstorten. Maar volgens minister Joke Schauvliege klopt dit niet. Studies en steekproeven wijzen niet op een significante stijging van het fenomeen sluikstorten in de gemeenten waar het aanbieden van grofvuil betalend is.

Gratis aanleveren van grofvuil, het toekennen van gratis beurten en het gratis ophalen van grofvuil stroken niet met het uitvoeringsbesluit én de filosofie van het decreet. “Als we de klimaatverandering willen tegengaan, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen”, stelt Meremans. “Wie afval vermijdt moet worden beloond, wie vervuilt betaalt.”