...

CD&V in Parijs tegen extremisme

foto kris peeters parijs
Hilde Crevits, Jo Vandeurzen, Kris Peeters, Brigitte Grouwels, Wouter Beke, Annelore Govaert, Ivo Belet, Marianne Thyssen, Joris Poschet, Nahima Lanjri, Joke Schauvliege

CD&V in Parijs tegen extremisme

De gebeurtenissen in Parijs hebben iedereen met afschuw vervuld, schrijft Kris Peeters op zijn Facebookpagina.  De vraag is: wat nu? Alvast: veralgemeningen uit de weg gaan. Alvast: niet denken dat repressie alleenzaligmakend is. Wie bereid is te sterven, maalt niet om een identiteitskaart. Alvast: in eigen boezem kijken. Alvast: de haat geen kans geven. Alvast: doen wat we kunnen om te vermijden dat nieuwe generaties de rangen van extremisten aanvullen. Overleggen, met alle bestuurlijke niveaus in dit land. In ieder geval: handelen.

We moeten er alles aan doen om onze bevolking te beschermen. Maar er is meer. De oplossing kan niet liggen in ‘Wij’ versus ‘de Andere’. Het valt altijd moeilijk ‘wij’ en ‘de andere’ goed te omschrijven en voorts is tegenstelling niet de basis van een samenleving. Wie zich daar zelf buitenzet, moet oprotten, zoals de burgemeester van Rotterdam zei. De vraag is: hoe komt het zover dat mensen van bij ons zich zo radicaal buiten onze samenleving zetten.

Vandaag vertrokken ze om 11u uit het Zuidstation in Brussel met een delegatie van CD&V naar Parijs: ministers, parlementsleden, mandatarissen. Wouter en Hilde gaan mee, Joke en Jo gaan mee, Marianne en Ivo gaan mee, collega’s met bevoegdheden die er toe doen. Een forse delegatie. Koen en Pieter hebben opdrachten op het thuisfront.

CD&V stapt mee op omdat ze nadrukkelijk uiting willen geven aan onze afwijzing van extremisme, aan ons geloof in de vrije meningsuiting en in een samenleving die er in slaagt haar waarden overeind te houden, hoezeer die ook bedreigd worden zegt Kris Peeters.

foto kris peeters

Foto: Facebook Kris Peeters