...

Welke documenten zijn verplicht in een voertuig

Lokale Politie Aalst Getakelde voertuigen wegens niet verzekering bij verkeersactie 10.01.2015.
Lokale Politie Aalst Getakelde voertuigen wegens niet verzekering bij verkeersactie 10.01.2015.

Lokale Politie Aalst wil sterk de nadruk leggen welke documenten verplicht in het voertuig moeten aanwezig zijn.

Meer en meer bestuurders kunnen bij een controle niet de nodige boorddocumenten voorleggen, dit opdat ze thuis liggen, opdat zij deze documenten wegens wanorde in het voertuig niet vinden of opdat het voertuig niet in orde is !

Volgende documenten dienen verplicht aanwezig te zijn in het voertuig en dienen op verzoek verplicht te worden vertoond :

1. Inschrijvingsbewijs of “roze kaart” genoemd.
Als het ware de identiteitskaart van je voertuig. Sinds 01.09.2013 bestaat dit document uit 2 delen, één deel in de wagen, het andere deel bewaart u thuis.

2. Gelijkvormigheidsattest
Dit krijgt u bij de aankoop van uw auto van de constructeur of de officiële verdeler.

3. Verzekeringsbewijs of “groene kaart” genoemd.

4. Keuringsbewijs

5. Identiteitskaart

6. Rijbewijs

FACULTATIEF IN VOERTUIG
– Telefoonnummer en polisnummer bijstandsverzekering.
– Europees aanrijdingsformulier.

ORIGINELE DOCUMENTEN VERPLICHT / GEEN KOPIE
Echter één uitzondering :
Verhuurbedrijven die officieel voertuigen verhuren, kunnen van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen te Brussel een bijzonder afschrift, dat het originele inschrijvingsbewijs vervangt, bekomen.

NIET KUNNEN VERTONEN VAN DEZE VERPLICHTE DOCUMENTEN
Proces-verbaal zal worden opgesteld.
Wielklemmen voertuig kan, en vb. bij niet verzekering wordt het voertuig onmiddellijk in beslag genomen.

TOENAME NIET GEKEURD / NIET VERZEKERD / VERKEERSVEILIGHEID
Te wijten aan nonchalance van de bestuurder of waarbij hij/zij grif toegeeft een bepaald risico te nemen. Deze verontrustende asociale, houding is ontoelaatbaar en schept enorme problemen wanneer het voertuig in een verkeersongeval is betrokken.
Bij een voertuig dat verkeerstechnisch niet meer in orde is komt de veiligheid in het gedrang, zowel voor de bestuurder, zijn passagiers als de andere weggebruikers..
Wanneer de bestuurder hieraan verzuimt dient de politie in te grijpen .

OPSPORING
– Enerzijds ontvangt de lokale politie Aalst via het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de identiteit en adres van de bestuurders die over een voertuig beschikken waarvoor geen verzekering werd gevonden.
– Anderzijds bevat de database van de A.N.P.R.de kentekenplaten van de voertuigen welke niet zijn gekeurd of verzekerd.
– Bij elke voertuigencontrole wordt nazicht gedaan van de verplichte documenten.

Kijk alvast je boordbescheiden na !

Bron: Lokale Politie Aalst