...

Duurzame jobs in Gent dankzij microStart

microstart90 duurzame jobs in Gent dankzij microStart in 2015

MicroStart bestaat sinds 2011 en kon sindsdien 700 nieuwe jobs creëren bij een doelpubliek dat voor 80% onder de armoedegrens leeft. Een eerste impactstudie die eind 2014 doorgevoerd werd, toont aan dat van de eerste 315 starters 60% nog steeds actief is binnen hun opgestart bedrijf, 21% anderen heeft intussen een andere job gevonden. Voor de overheid betekent dat een besparing van 1,09 miljoen euro aan steun en sociale uitkeringen, en 1,12 miljoen euro winst uit belastinginkomsten. In Gent wil microStart dit jaar 90 nieuwe jobs creëren via microkredieten.

MicroStart is een microfinancieringsinstelling die kandidaat-ondernemers financiert en begeleidt die geen toegang hebben tot bankkredieten en die een kleine zelfstandige activiteit willen opstarten of verder ontwikkelen. Sinds de opstart in 2011 in Brussel verleende microStart ruim 1250 microkredieten en creëerde hiermee 700 nieuwe jobs. De coöperatieve bereide haar activiteit in 2013 uit naar Vlaanderen met de opening van een eerste vestiging in de Rabotwijk in Gent. In de Arteveldestad werden het eerste anderhalf jaar 157 begeleide microkredieten verschaft, goed voor 90 nieuwe jobs.

De microfinancieringsinstelling heeft als doelstelling 180 nieuwe jobs in Vlaanderen te helpen creëren tegen eind 2015. Enerzijds wil microStart het aantal starters in Gent dit jaar verdubbelen, daarnaast komt er ook steun vanuit het in november vorig jaar geopende kantoor te Antwerpen.

Microkrediet, een veelbelovend hulpmiddel met grote maatschappelijke impact

Om de resultaten van de eerste twee jaar te evalueren, analyseerden microStart en Vlerick Business School de volledige impact van hun activiteit en de socio-economische voordelen ervan (analyse van de profielen van micro-ondernemers, levensvatbaarheid van de ondernemingen, aantal gecreëerde jobs, versterking van de inzetbaarheid en verbetering van de levenskwaliteit). Ze onderzocht ook de factoren die het succes van de ondersteunde projecten al dan niet bepalen (leeftijd, geslacht, herkomst, …). Hoewel microStart al bijna 1300 microkredieten heeft verleend, omvat de studie enkel de eerste 315 leningen, die werden toegekend tussen 2011 en 2012. Dat om een objectief zicht te krijgen op de zaken en om de onderzochte micro-ondernemingen over meerdere jaren te kunnen evalueren.

De cijfers tonen aan dat na 1,5 tot 3,5 jaar 60% van de ondervraagden nog steeds aan het hoofd staat van hun onderneming. Bovendien vond 21% van diegenen die hun activiteit stopzetten opnieuw werk bij een andere werkgever, of ze richtten opnieuw een onderneming op. Het percentage nieuwe banen via microStart bedraagt dus meer dan 80%.

Het microkrediet, een positieve cirkel

De Vlerickstudie toont aan dat microStart een motor vormt voor het creëren van rijkdom. Elke ondernemer die een activiteit opstart, creëert tegelijkertijd een waterval aan positieve effecten op de maatschappij: duurzame jobs, herstel van een precaire situatie, minder sociale uitkeringen, meer fiscale bijdragen, toegang tot krediet,…

“Met die effecten draagt microStart bij tot een echte deugdzame cirkel die de hele maatschappij ten goede komt,” stelt Philippe Maystadt, voorzitter van microStart, economist en minister van Staat. “Maar de overheid moet ons helpen, door de hindernissen voor de creatie van micro-ondernemingen uit de weg te ruimen. Ze zou start-ups ook een stimulans moeten bieden, bijvoorbeeld door gradueel de bijdragen te verminderen waarop de kandidaten geen recht hebben eens hun project gelanceerd is.

Op vier jaar tijd heeft microStart 1250 microkredieten toegekend. Op lange termijn is ons doel 1250 kredieten per jaar. De opening van de kantoren in Antwerpen en Charleroi zou een ommekeer moeten zijn in het expansiebeleid van microStart. Nu de belangrijkste steden van het land voortaan gedekt zijn, zetten we onze ontwikkeling verder op andere plaatsen, door een permanentie op te zetten bij OCMW’s, buurthuizen, … om zo micro-ondernemers te vinden.”