Home Tags KMO’s

Tag: KMO’s

12 weken moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen

12 weken moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen en modaliteiten die beter aangepast zijn aan hun situatie Het besluit dat het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen...

Verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen

Verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy...

Alle pensioendossiers online

Alle pensioendossiers online - Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun online pensioendossier op mypension.be mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het...

Stad Brussel erkend als toeristisch centrum

De Stad Brussel erkend als toeristisch centrum Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft nu vrijdag 24 april het ministerieel...

Verhoging van minimum pensioen zelfstandigen

Verhoging van het minimum pensioen van zelfstandigen De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een...