...

Deuren Hotel Belgica staan weer wagenwijd open

Deuren Hotel Belgica staan weer wagenwijd open

Vlaams Belang: “De Moor smijt deuren van Hotel Belgica weer wagenwijd open”

“De verkiezingen zijn amper achter de rug, en Hotel Belgica smijt de deuren alweer wagenwijd open”, zo reageert fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) op de nota van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) om asielzoekers op te vangen in hotels. “Minder instroom én een doeltreffender terugkeerbeleid is nochtans datgene waar de kiezer amper twee weken geleden massaal voor heeft gestemd.”

Eind 2021 verklaarde cd&v-voorzitter Sammy Mahdi nog dat de opvang van asielzoekers in hotels ”een rode lijn is”, en in november 2023 antwoordde de Moor op een parlementaire vraag van Barbara Pas nog dat haar diensten “inspraak noch financiële verantwoordelijkheid dragen” over de opvang van asielzoekers in hotels. “Maar rode lijnen zijn voor de cd&v blijkbaar zoiets als een ruggengraat: iets virtueels”, aldus het Kamerlid.

“Er moet ingezet worden op opvang in eigen regio, en op het stoppen van de toevloed aan asielzoekers”

Het Vlaams Belang wijst er daarbij op dat het opvangen van asielzoekers in hotels enkel maar het beeld van België als het land van melk en honing bevestigt, en dus enkel maar zal zorgen voor een nog groter aanzuigeffect.

Ook heeft het Vlaams Belang vragen bij de kostprijs van de opvang op hotel: 8.4 miljoen euro, enkel nog maar voor het jaar 2023. “Dat komt neer op een kostprijs van 1.900 euro per maand en per asielzoeker”, besluit Pas. “Voor dat geld kan men in de regio van herkomst van de asielzoekers een veelvoud aan opvangplaatsen creëren. In plaats van de deuren van Hotel Belgica wagenwijd open te zetten, moet de Moor inzetten op opvang in eigen regio, en op het stoppen van de toevloed aan asielzoekers in België.”

Afbeelding van ming dai via Pixabay