...

Hoe zit het met de armoede in België?

Hoe zit het met de armoede in Belgie

Hoe zit het met de armoede in België?

Armoede is een ernstig maatschappelijk probleem dat niet kan worden genegeerd. In België loopt een op de vijf burgers het risico op armoede of sociale uitsluiting, en deze situatie vereist dringende aandacht. Wil je meer weten over hoe het zit met de armoede in België? Lees dan verder.

Wat is armoede?

Armoede gaat verder dan alleen geldgebrek. Het is eigenlijk een combinatie van problemen, zoals te weinig inkomen, beperkte ontwikkelingskansen en sociale uitsluiting. Het omvat basisbehoeften zoals goede gezondheid, onderwijs en een fatsoenlijke plek om te wonen, die iedereen nodig heeft voor een waardig leven. In België is armoede een ingewikkeld probleem dat niet alleen te maken heeft met ongelijke inkomens, maar ook met de algemene levenskwaliteit.

Hoe wordt armoede gemeten?

Armoede wordt gemeten met verschillende criteria volgens het Europese beleid. Een belangrijke maatstaf is het armoederisico op basis van inkomen, waarbij men kijkt of het netto-inkomen van een huishouden onder een drempel van 60% van het mediaan netto-equivalent inkomen ligt. Als dat het geval is, wordt het huishouden beschouwd als een armoederisico- geval. In België komt dit neer op een inkomen van €13.023 netto per jaar voor een alleenstaande of €27.348 netto per jaar voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen. Gelukkig zijn er genoeg vacatures zorg open waarmee ze boven deze grens kunnen blijven. Er wordt ook gekeken naar ernstige materiële deprivatie, wat betekent dat mensen zich minstens vier van bepaalde goederen of diensten niet kunnen veroorloven. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan gezinnen met een zeer lage arbeidsintensiteit, waarin volwassenen gedurende het referentiejaar minder dan een vijfde van hun tijd hebben gewerkt.

Hoe wordt armoede in België bestreden?

De bestrijding van armoede in België is een gezamenlijke inspanning van zowel federale als regionale overheden. Ze werken samen om armoede en sociale uitsluiting te verminderen en coördineren hun beleid. Dit omvat het zorgen voor basisbehoeften zoals huisvesting, energie, gezondheidszorg en sociale bescherming. Het Federale Plan Armoedebestrijding, onder leiding van de Staatssecretaris of Minister bevoegd voor Armoedebestrijding, speelt een centrale rol in deze inspanningen. Bovendien spelen lokale OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) een cruciale rol bij de praktische uitvoering van armoedebestrijding op lokaal niveau.

De rol van sociale zekerheid in armoedebestrijding

De sociale zekerheid staat centraal strijd tegen armoede in België. Zonder sociale transfers zou het percentage mensen met een risico op armoede veel hoger zijn, namelijk 43,1% in plaats van 14,9%. Sociale zekerheid is dus een effectief middel om armoede te verminderen. Artikel 23 van de Grondwet garandeert het recht op sociale zekerheid als een fundamenteel recht om een menswaardig leven te leiden. De strijd tegen armoede in België is dus een complexe en uitdagende taak. Op dit op te lossen moeten verschillende overheden en actoren samenwerken op alle niveaus om ervoor te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot een menswaardig bestaan en de kans krijgen om uit de armoede te ontsnappen.

Afbeelding van Lando via Pixabay