...

N-VA Galmaarden: stop criminaliteit en drugs

N-VA Galmaarden wil maatregelen tegen criminaliteit

N-VA Galmaarden wil dat de gemeente een halt toeroept aan criminaliteit, diefstal en drugs! De afgelopen weken vonden er in de gemeente Galmaarden verschillende incidenten plaats waardoor het onveiligheidsgevoel bij de inwoners gevoelig steeg. Er was niet alleen de inbraak in het boogschutterslokaal in de tuin van het Baljuwhuis, waar er zowel diefstal van een paar bogen als vandalisme werd vastgesteld. Ook werden er in de deelgemeente Vollezele maar liefst drie bushokjes vernield. Zowel bovenop de Congoberg als in de Bakkerstraat en de Molenstraat werden de glazen wanden ingeslagen of beschoten met een luchtdrukgeweer.

Een vierde bushokje gevandaliseerd

Dit reeds voor de tweede maal in enkele maanden tijd. En vandaag vernamen wij dat er een vierde bushokje ter hoogte van De Okkernoot het slachtoffer werd van zinloos vandalisme. Vanuit de N-VA fractie werd deze problematiek van vandalisme en vernieling door gemeenteraadslid Filip Durant terug aangekaart. Bij incidenten in het verleden stelde de N-VA fractie vast dat de gemeente zich geen burgerlijke of benadeelde partij had gesteld. Iets wat noodzakelijk is bij zowel de opvolging van het proces-verbaal als de vervolging van daders.

N-VA Bushokje Galmaarden halte De okkernoot

(i.f: Filip Durant)

Vraag van raadslid Durant

De vraag van raadslid Durant om bij alle soorten van vernieling zich burgerlijke partij te stellen werd door de gemeenteraad gevolgd. Ook waren er de verschillende inbraken in deelgemeente Tollembeek (Statiestraat, Flieterkouter, Modrielaan) die het onveiligheidsgevoel verhogen. Als N-VA fractie loven wij de inzet van onze politiediensten bij de afhandeling en opvolging maar bij vele mensen blijft de schrik er inzitten. Ook kan men niet meer naast het toenemend drugsverkeer vanuit de naburige steden kijken. Onze gemeente is bij meerderjarige drugsdealers uit zowel Ninove, Geraardsbergen als Edingen gekend als doorgeefplaats en verkoopplaats van softdrugs.

Politiezone Pajottenland

Vanuit onze vertegenwoordigers in de politieraad weten wij dat de politiezone Pajottenland deze ernstige problematiek van nabij opvolgt. Maar als N-VA fractie merken wij op dat de naburige politiezones binnen hun steden ervoor zorgen dat er een lik-op-stuk beleid is. Met als gevolg dat er hierdoor een verschuiving is van deze overlastbezorgers naar onze gemeente. Daarom vindt raadslid Filip Durant dat er op bepaalde gekende afspreekpunten en risicoplaatsen zowel gerichtere controles als veiligheidscamera’s nodig zijn.

Plaatsing van veiligheidscamera’s

Ook vinden wij het een gemiste kans dat er in het aanzienlijke budget voor de herinrichting van de Baljuwtuin geen ruimte is voor de plaatsing van veiligheidscamera’s. Dit zal het probleem niet volledig oplossen maar zal een grote hulp zijn bij het identificeren van daders. Wij zijn als fractie niet blind voor de veranderende maatschappij en bijwijlen respectloze houding van bepaalde burgers. Maar net daarom is het voor ons heel belangrijk dat onze gemeente de reputatie krijgt bij bepaalde individuen als strenge gemeente waar niet-toelaatbaar gedrag direct wordt aangepakt.

ondertussen werd er ook ingebroken, ramen ingegooid, inboedel gevandaliseerd in de oude voetbalkantine van caféploeg Apollo (later ook lokaal hondenclub en ook roofvogelclub) (gelegen in de Holbeekstraat , klein wegje tussen Damstraat en Avondvrede).