...

Zondag H. Drievuldigheidsprocessie in Kester

Zondag gaat H Drievuldigheidsprocessie uit

Zondag gaat de H. Drievuldigheidsprocessie in Kester na corona terug normaal door. De processie gaat dit jaar door op 4 juni 2023. Er wordt vertrokken om 6u15 aan de kerk van Kester, in ondersteuning van de fanfare St Martinus Kester. Voor de processie werkt de “Gilde van het Paardenvolk” zondag samen met de fanfare Kester, de kerkraad, de chiro, de dorpsschool en de heemkundige kring. Daarbovenop kunnen we rekenen op de steun van de gemeente Gooik, Herne en vanaf nu ook Zender “Zender drijft cultuur tussen Zenne en Dender”.

Zondag Affiche H. Drievuldigheidsprocessie Kester 2023

De processie levendig houden voor de toekomst

Zij ondersteunen met veel passie voor het veld alle cultuur- en erfgoedwerkers (professionelen en vrijwilligers) in het Pajottenland en Zennevallei. Het is de bedoeling om deze processie levendig te houden voor de toekomst. Daarom werd een paar jaar geleden  gestart met de opmaak van een “affiche” om de processie nog beter onder de aandacht te brengen. Met oog voor de geschiedenis, o.a. met een boek in samenwerking met de Heemkundige Kring (dat nog altijd beschikbaar is) en met oog op de toekomst.

Processie als “Immaterieel erfgoed” laten herkennen

Daarom  in samenwerking met de gemeente Gooik en de kerkraad, bieden wij nog steeds vlaggen aan. Daar komt nu een nieuwigheid bij in de vorm van een kaars. Bedoeling is om de kaars te laten branden in de huizen langsheen het parcours en omgeving. In 2022 werd een een dossier opgestart om deze processie als “Immaterieel erfgoed” te laten herkennen. Ze willen dan ook iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan het dossier en zeker ook de meer dan 700 sympathisanten die de vraag om steunbetuiging ondertekend hebben.

Zondag Kaars H. Drievuldigheidsprocessie Kester 2023

Iedereen kan gratis deelnemen aan de ommegang

Dit jaar hebben ze het concept een beetje aangepast. Vroeger werd er bij de start of onderweg lidgeld betaald (vooral bij deelnemers te paard, hetgeen genoteerd en beschouwd werd als lidgeld voor “De Gilde van het Paardenvolk”). Vanaf nu kan iedereen gratis deelnemen aan de ommegang. Er wordt dan ook opgeroepen om met zoveel mogelijk deelnemers : ruiters, menners, bedevaarders, ….deel te nemen aan de ommegang.

webstek van- en voor de processie

Daarbovenop wordt er ook de mogelijkheid geboden om zondag steunend lid te worden van de Gilde. Het bedrag werd bepaald op 10 euro per jaar. Met die steun kan de optocht op een aangename, ordentelijke en vlotte manier georganiseerd worden. Een nieuwe primeur die in het leven werd geroepen om de processie extra in de kijker te zetten, is de opstart van een webstek van- en voor de processie voor de processie, en die kan je vinden via WWW.paardenprocessiekester.be.

Een aftelkalender en verdere info

De webstek is pas opgestart en nog voor een deel in opbouw. Doch de meest merkwaardige feiten kunnen nu al door iedereen gevolgd worden zoals een aftelkalender naar zondag 4 juni 2023, meteen de startdatum van de processie. Wij wensen de organistoren en medewerkers van de H. Drievuldigheidsprocessie zondag alvast heel veel succes toe. Wie nog extra info wil, kan contact opnemen met Lucienne Lissens (luciennelissens@skynet.be) of Marc Van Hoegaerden (marc.vanhoegaerden@telenet.be)

Aftelkalender H. Drievuldigheidsprocessie Kester 2023

De aftelkalender