...

509 euro voor fout bij betalen van verkeersboete wordt (soms) terugbetaald.

509 euro voor fout bij betalen van verkeersboete wordt (soms) terugbetaald

Boete van 509 euro voor fout bij betalen van verkeersboete wordt (soms) terugbetaald.

“De mogelijkheid tot betwisting is beperkt in de tijd. Wie dergelijke boete betaald heeft, kan dus best snel actie ondernemen. We rekenen erop dat alle betwistingen nog correct worden opgevolgd.”

Heel wat ondernemers die vorig jaar keurig een verkeersboete hebben betaald, kregen later toch een boete van maar liefst 509 euro in de bus omdat ze de chauffeur vergaten te identificeren. Dit ‘proefproject’, waarbij de FOD Justitie naar ondernemers minnelijke schikkingen uitstuurde voor het niet respecteren van de identificatieplicht bij het betalen van een verkeersboete, werd na felle kritiek van UNIZO opgeschort en geëvalueerd. Intussen meldden enkele ondernemers aan UNIZO dat de betwiste boete teurgbetaald wordt.

UNIZO roept alle gedupeerden die hun boete nog niet hebben betwist op om dit snel te doen en vraagt de parketten om deze nog te aanvaarden. “De mogelijkheid tot betwisting is beperkt in de tijd. Wie dergelijke boete betaald heeft, kan dus best snel actie ondernemen. We rekenen erop dat alle betwistingen nog correct en snel worden opgevolgd”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

UNIZO ontving eind vorig jaar opeens honderden klachten. Wegens een administratieve vergetelheid, het identificeren van de bestuurder, kregen ondernemers een jaar na het betalen van een verkeersboete nog een extra boete van 509 euro in de bus. UNIZO kaartte dit aan bij de overheidsdiensten, het parket en de minister van Justitie. Het zogenaamde ‘proefproject’ werd daarop stopgezet. De identificatieplicht en mogelijkheid tot boete bij overtreding blijven bestaan, maar de procedure is nu veel duidelijker.

Danny Van Assche: “We begrijpen de identificatieplicht, maar de procedure was vroeger niet duidelijk. Ondernemers betaalden ter goeder trouw hun verkeersboete en waren zich verder van geen kwaad bewust tot een jaar later de boete van 509 euro in de bus viel. Intussen zijn er enkele meldingen van ondernemers dat die boete effectief terugbetaald wordt. Niet meer dan correct. Op het totaal aantal betwistingen en terugbetalingen hebben we zelf geen zicht. We roepen de parketten op om de ondernemers minstens nog enkele weken tijd te geven om hun betwisting in te voeren en de ontbrekende informatie aan te vullen, zeker nu blijkt dat de boetes daadwerkelijk worden terugbetaald.”

De boete betwisten kan op www.justonweb.be/fines

Log in als onderneming op Justonweb.be/fines met eID of itsme
Raadpleeg het overzicht van verkeersovertredingen van uw onderneming
Identificeer de bestuurders waar dat nog niet gebeurd was
Betwist indien gewenst de boete.