...

AED-toestel in De Kerkewegel

AED-toestel maakt De Kerkewegel Hartveilig

Sinds kort beschikt het ontmoetingscentrum De Kerkewegel over een AED-toestel. Deze defibrillator werd met financiële steun van Cera aangeschaft. Dit project past binnen de ambities van Cera: warme en zorgzame buurten voor iedereen en geloven in de kracht van samenwerking. De vzw De Kerkewegel is een samenwerking tussen verschillende Uitkerkse verenigingen: o.a. Gezinsbond, Ferm, Okra, fotoclub Blandia, Femma en de parochie.

Erkenning als HARTVEILIG ontmoetingscentrum

Intussen genoten reeds 26 bestuursleden van deze verenigingen een opleiding om deze AED of Automatische Externe Defibrillator te leren gebruiken. Een opleiding die verzorgd werd door Rode Kruis Blankenberge-Zuienkerke afdeling. Hierdoor ontving De Kerkewegel een erkenning als HARTVEILIG ontmoetingscentrum! Spijtig genoeg is het weer het zoveelste toestel dat binnen hangt en niet 24/7 bereikbaar is, misschien iets om over na te denken?

AED- toestel Bestuursleden ontmoetingscentrum De Kerkewegel Zuienkerke

Enkele bestuursleden van de vzw De Kerkewegel (Carine Sarlet, Edith Depickere, Karel Bourdon, Eric Vercruyce, Robert Vermote) namen een AED-toestel in ontvangst samen met een afvaardiging van de regionale Adviesraad van Cera Oostende (Ellen Maes en  Lieven Vergauwen).

Foto: VZW “De Kerkewegel”

We kunnen gelijkaardige initiatieven om “wijken, organisaties, verenigingen, …” méér HARTveilig te maken alleen maar aanmoedigen! We moeten tevens streven naar een maximaal aantal 24/7 bereikbare AED’s, zodat ook omwonenden/passanten 24/7 kunnen gebruik maken van de AED bij een incident met “Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis.” We moeten bijkomend zorgen dat de algemene kennis van “Reanimatietechnieken, herkennen van symptomen van een mogelijke hartstilstand en het gebruik van een AED” wijdverspreid wordt bij de bevolking.

AED-toestel De Mattein

Een vzw die zich ook erg inzet om via fundraising “scholen, sportclubs, organisaties, woonwijken e.a. “ duurzaam meer HARTveilig te maken is vzw HeartSaver (www.heart-saver.eu). Een vzw die zowel lokaal, regionaal als nationaal duurzame hartveilige AED projecten – 24/7 bereikbaar – implementeert, volledig ontzorgd door de vzw. Voor meer info, contacteer de heer Luc Ketele, Dagelijks Bestuurder van de vzw (info@heart-saver.eu/ www.heart-saver.eu ) .